جولای 7, 2020
رای دادگاه صدور دستور موقت بر توقیف عین مستاجره | وکیل پایه یک دادگستری در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق مشهد

رای دادگاه صدور دستور موقت بر توقیف عین مستاجره

رای دادگاه صدور دستور موقت بر توقیف عین مستاجره : در خصوص درخواست … فرزند … با وکالت …. مجتمعا […]
جولای 7, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره

رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره : رای دادگاه در خصوص دعوی اقای …. با وکالت اقای …. و […]
جولای 7, 2020
رای دادگاه صدور دستور موقت بر توقیف عین مستاجره | وکیل پایه یک دادگستری در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق مشهد

رای دادگاه بدوی استرداد مال منقول و مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه بدوی استرداد مال منقول و مطالبه خسارت دادرسی : در خصوص دعوای آقای .. فرزند …. با وکالت […]
ژوئن 23, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

رای بدوی و تجدید نظر ترک انفاق

رای بدوی – ترک انفاق رای بدوی و تجدید نظر ترک انفاق : در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. […]
می 6, 2020
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور |رأی وحدت رويه شماره 54 مورخ 13/10/1351 | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

تنفیذ وصیت نامه

 رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ تنفیذ وصیت نامه عادی « نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور […]
می 3, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

نمونه رای تقلید نام

نمونه رای تقلید نام : شاکی : آقای مهران . ج  متهم : خانم سارا . س اتهام : تقلید […]
می 3, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

نمونه رای شهادت کذب

نمونه رای شهادت کذب : شاکی : آقای مرتضی . ح مشتکی عنهم : 1 – احمدرضا . ف ۲ – […]
آوریل 29, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

نمونه رای اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند

نمونه رای اثبات عقد بیع : خواهان : آقای احمد . ک خوانده : خانم الهه . م خواسته : اثبات […]
آوریل 27, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

نمونه رای خیانت در امانت

رای بدوی نمونه رای خیانت در امانت : در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دوازده تهران […]
آوریل 12, 2020
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور |رأی وحدت رويه شماره 54 مورخ 13/10/1351 | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۵۶۹ – نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۵۲۵/۷

رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۵۶۹ رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره ۵۶۹ : رای وحدت رویه رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دادگستری مرجع […]
فوریه 6, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

نمونه رای دادگاه درمورد سرقت

رای دادگاه – ارتباط با وکیل در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ نمونه رای دادگاه درمورد سرقت : نمونه رای […]
فوریه 6, 2020
رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

نمونه رای دادگاه درمورد کلاهبرداری – انتقال مال غیر از طریق نا مشروع

رای دادگاه  موضوع : کلاهبرداری – انتقال مال غیر از طریق نا مشروع نمونه رای دادگاه درمورد کلاهبرداری  : در […]

09152491040