رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای بدوی – ترک انفاق

رای بدوی و تجدید نظر ترک انفاق : در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. نام پدر م.، آزاد به لحاظ عدم دسترسی- دایر بر مبادرت به ترک انفاق موضوع شکایت خانم ش. نام پدر م. -همسرش- نظر به اینکه با عنایت به اظهارات شاکیه در مراحل رسیدگی به ویژه در دادگاه مبنی بر اینکه سی سال از زندگی مشترک سپری گردیده- فرزندان مشترک آنان تشکیل زندگی داده‌اند و مدتی است مشتکی‌عنه ترک زندگی مشترک نموده و خودش (شاکیه) نیز در نزد مادرش زندگی می‌کند و تصمیم قطعی به طلاق دارد و زوج- مشتکی‌عنه- نیز طبق اطلاع واصل اعلام داشته به زندگی مشترک بر نمی‌گردد و می‌خواهد آزاد باشد.

بنا به‌مراتب مانحن‌فیه از مصادیق ماده ۶۴۲ ق.م.ا (استنادی دادسرا) در کیفرخواست نبوده چرا که عنصر تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده۶۴۲ مرقوم در صورتی است که طرفین – زوجین- علاقمند به تداوم زندگی مشترک باشند و یا زوجه مخالف پاشیدگی زندگی مشترک و خواستار استمرار آن و آمادگی به ایفای وظایف همسری باشد- لکن در مانحن‌فیه-که به هر دلیلی – زوجین – مدتی است عملاً جدای از یکدیگر زندگی می‌نمایند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار کراهت دارند و برابر اعلام زوجه تصمیم به طلاق دارد و هدف از تشکیل پرونده، تحصیل حکم طلاق است؛ علی‌هذا به لحاظ عدم انطباق قضیه با ماده استنادی و عدم تحقق بزه، با عنایت به بند الف ماده ۱۷۷ ق .آ.د.ک مشتکی‌عنه از اتهام انتسابی تبرئه می‌گردد. رأی پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.

 قاضی مامور به خدمت در شعبه ۱۱۶۸دادگاه عمومی جزایی تهران 

رای دادگاه تجدید نظر – ترک انفاق

رای بدوی و تجدید نظر ترک انفاق : در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۰ـ۹۱۰ مورخ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند م. از اتهام ترک انفاق برائت حاصل نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه چگونه

مطالب مرتبط

 رای وحدت رویه شماره ۷۶۵

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل طلاق در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با وکلای دادگستری دادپلاس از طریق اینستاگرام

 

09152491040