حقوقیدادخواست

دادخواست مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک


بسمه تعالی –

به تاریخ ؟ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.

قاضی شورا با بررسی محتویات پرونده و لحاظ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا،ختم رسیدگی را اعلام

و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می نماید.
(بسمه تعالی – رای شورا)


در خصوص دعوی خواهان:شرکت ؟ به مدیریت حمید … با وکالت … به طرفیت خوانده آقای جلال … بخواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ؟ ریال

بانضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بشرح متن دادخواست تقدیمی نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه اظهارات وکیل خواهان و شهود تعرفه شده . 

و اقرار خوانده مبنی بر بدهی خوانده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته . 

و مستندا به مویاد 198-519 حکم به محکومیت خوانده به مبلغ ؟ ریال بانضمام مبلغ ؟ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعریفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . 

نسبت به خسارت تاخیر تادیه با توجه به عدم شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شورا دعوی خواهان را وارد دانسته . 

و قرار دعوی صادر و اعلام مینماید رای و قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ قایل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی مشهد می باشد.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا