فوریه 17, 2019

نمونه رای توهین و تهدید به قتل

نمونه رای توهین و تهدید به قتل شاکی : خانم ندا . م با وکالت آقا / خانم *** متهمین […]
فوریه 13, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای تخریب – تعریف وکالت

شاکی : آقای م.د متهم : آقای م.ک موضوع : تخریب ، توهین : تهدید در خصوص اتهام آقای م. […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای نگهداری و مالکیت مواد مخدر

رای نگهداری و مالکیت مواد مخدر متهم : آقای محمد . ک اتهام : نگهداری و مالکیت مواد مخدر ( […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای حمل و نگهداری فشنگ

رای حمل و نگهداری فشنگ متهمین : آقایان ۱ – غلام . گ ، ۲ – مجید . ر ، […]
ژانویه 1, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای توهین،قذف

نمونه رای توهین،قذف شاکی : خانم ز.ب با وکالت آقای *** متهم : آقای س.ص اتهام :توهین به اشخاص عادی […]
دسامبر 25, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای – دخالت غیر مجاز در امور پزشکی

رای – دخالت غیر مجاز در امور پزشکی در خصوص اتهام آقای … ، مبنی بر دخالت غیر مجاز در […]
دسامبر 25, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای دادگاه در خصوص تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران توسط پزشک

رای دادگاه در خصوص تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران در خصوص اتهام خانم … فرزند … اهل و ساکن […]
دسامبر 25, 2018

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی – رای دادگاه در آن خصوص

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می دارد :” هرگاه طبیب،تصدیق نامه بر خلاف […]
دسامبر 24, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای دادگاه در مورد افشای اسرار پزشکی

رای دادگاه در مورد افشای اسرار پزشکی در خصوص اتهام آقای … فرزند …. ، اهل و ساکن تهران،آزادا معرفی […]
دسامبر 24, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای دادگاه در خصوص سقط جنین

رای دادگاه  سقط جنین در خصوص اتهام آقای … فرزند … اهل و ساکن تهران،آزاد با معرفی کفیل،مبنی بر سقط جنین؛. […]
دسامبر 24, 2018

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی

قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی: چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مروبوطه […]
دسامبر 11, 2018
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای تصادف و صدمه غیر عمدی

رای تصادف و صدمه غیر عمدی نوع اتهام : بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی شاکی […]

09152491040