جولای 14, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور – نمونه رای بدوی و تجدید نظر درمورد انکار بعد از اقرار

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برای ارتباط با وکیل در مشهد و وکیل […]
می 5, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای ضرب و جرح عمدی

نمونه رای ضرب و جرح عمدی ویرایش شده توسط وکیل طلاق در مشهد شاکی : خانم الهه . ق فرزند […]
آوریل 29, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای دادگاه بدوی – رابطه نامشروع

رای دادگاه بدوی – رابطه نامشروع در خصوص اتهام خانم … فرزند… دایر به رابطه نامشروع با وکالت …. موضوع […]
آوریل 24, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای ایراد صدمه غیر عمدی بر اثر ایراد تصادف

رای ایراد صدمه غیر عمدی بر اثر ایراد تصادف (وکیل دیه در مشهد و نمونه رای ایراد صدمه غیر عمدی […]
مارس 6, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای تهدید

نمونه رای تهدید شاکی : خانم مهلا . ف متهم : خانم اکرم . ق اتهام : تهدید در خصوص […]
مارس 6, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

توهین،فحاشی و تخریب -نمونه رای

توهین،فحاشی و تخریب – نمونه رای شاکی : خانم سمیرا . ک فرزند احمد متهم : آقای احمدرضا . ن […]
مارس 5, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

رای رابطه نامشروع

نمونه رای رابطه نامشروع شاکی : آقای مهران . خ متهمین : ۱ – خانم پرستو .م ۲ – آقای […]
مارس 5, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای ضرب و جرح عمدی

نمونه رای ضرب و جرح عمدی شاکی : خانم آلف . ح متهم : آقای م . آلف اتهام : […]
مارس 5, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای فوت بر اثر حوادث کار

موسسه حقوقی دادپلاس(وکیل طلاق در مشهد) با ارائه نمونه رای برای شما عزیزان سعی دارد در رفع ابهامات شما کمک […]
فوریه 18, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای نشر اکاذیب

رای نشر اکاذیب شاکی : آقا ر.ف متهم : ک.ی ، س.ی موضوع : نشر اکاذیب در خصوص اتهام ۱-ک.ی […]
فوریه 18, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای فروش مال غیر

نمونه رای فروش مال غیر شاکی : آقای ب.ج متهم :آقای م.ب اتهام : فروش مال غیر در خصوص اتهام […]
فوریه 18, 2019
نمونه رای قاضی | رای مطالبه خسارت | وکیل طلاق در مشهد - وکیل دیه در مشهد

نمونه رای صحنه سازی تصادفات

قبل از خواندن نمونه رای متن زیر را مطالعه کنید. طلاق امری نیست که بتوان راحت آن را انتخاب کرد […]

09152491040