آراحقوقی

رای الزام به تنظیم سند خودرو

نمونه رای الزام به تنظیم سند خودرو

خواهان : آقا/خانم م.الف
خوانده : ن.ک
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده ن.گ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر کدام مقوم به *** ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و لایحه تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حضور نیافته و دفاعی نکرده است و سند مدرکیه خواهان مصون از تعرض و ایراد مانده است و پاسخ استعلام از پلیس راهور که حاکی از مالکیت رسمی خوانده است و اینکه انتقال سند از آثار بیع است؛ لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خورو به شماره انتظامی *** به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکومٌ‌به در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر می‌باشد.

ارتباط با وکیل مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا