مشاوره با وکیلمقاله

آیا خیارات همان حق فسخ است؟

خیار چیست؟

خيار فسخ اصطلاحي در فقه و حقوق به معناي حق برهم‌زدن يک‌جانبه قرارداد است.
خيار اسم مصدري به معني اختيار و به مفهوم اختياري‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدني ايران به پيروي از کتب فقهي يک نظريه عمومي براي خيارات ايجاد شده که در قوانين ديگر کشورها مانند ندارد.

انواع خیار

در ماده 396 قانون مدني ده نوع خيار ذکر شده‌است:
خيار مجلس: اختيار برهم‌زدن بيع تا زماني که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشده‌اند.
خيار حيوان: اختيار فسخ معامله خريد حيوان براي مشتري تا سه روز پس از عقد.
خيار شرط: شرطي در قرارداد که به يکي از دو طرف يا شخص ثالثي در مدت معيني اختيار فسخ قرارداد را مي‌دهد.
خيار تأخير ثمن: اختيار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاريخ بيع.
خيار رؤيت و تخلف وصف: خيار بر هم زدن قرارداد براي شخصي که مالي را نديده و فقط به اعتبار اوصافي که براي آن ذکر شده خريده باشد و موضوع معامله داراي اوصافي که ذکر شده نباشد.
خيار غبن: اختيار فسخ معامله براي کسي که دچار غبن فاحش شده‌است.
خيار عيب: اختيار فسخ معامله به دليل عيبي که در مبيع بوده و مشتري در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته.
خيار تدليس: اختيار فسخ براي کسي که فريب خورده باشد.
خيار تبعض صفقه
خيار تخلف شرط

احكام خيارات بطوركلي

ماده 445 – هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود.
ماده 446 – خيارشرط ممكن است به قيدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراين صورت منتقل به وارث نخواهدشد.
ماده 447 – هرگاه شرط خياربراي شخصي غيرازمتعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد.
ماده 448 – سقوط تمام يابعضي ازخيارات رامي توان درضمن عقدشرط نمود.
ماده 449 – فسخ بهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن نمايدحاصل مي شود.
ماده 450 – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازرضاي معامله باشدامضاي فعلي مثل آنكه مشتري كه خيارداردباعلم به خيارمبيع رابفروشديارهن بگذارد
ماده 451 – تصرفاتي كه نوعاكاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلي است .
ماده 452 – اگرمتعاملين هردوخيارداشته باشندويكي ازآنهاامضاكندو ديگري فسخ نمايدمعامله منفسخ مي شود.
ماده 453 – درخيارمجلس وحيوان وشرط اگرمبيع بعدازتسليم ودرزمان خياربايع يامتعاملين تلف ياناقص شودبرعهده مشتري است واگرخيارمختص مشتري باشدتلف يانقص بعهده بايع است .
ماده 454 – هرگاه مشتري مبيع رااجاره داده باشدوبيع فسخ شوداجاره باطل نمي شودمگراين كه عدم تصرفات ناقله درعين ومنفعت برمشتري صريحايا ضمناشرط شده كه دراين صورت اجاره باطل است
ماده 455 – اگرپس ازعقدبيع مشتري تمام ياقسمتي ازمبيع رامتعلق حق غيرقراردهدمثل اينكه نزدكسي رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 456 – تمام انواع خياردرجميع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخيارمجلس وحيوان وتاخيرثمن كه مخصوص بيع است
ماده 457 – هربيع لازم است مگراينكه يكي ازخيارات درآن ثابت شود.
برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت حضوری از طریق صفحه مربوطه میتولنید اقدام به رزرو وقت کنید

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا