نحوه تقسیم ارث مادر بین فرزندان به چه صورت است؟ | محاسبه ارث جدید | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

ارث جنین | محاسبه ارث جدید | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

ارث جنین – محاسبه ارث جنین چگونه است

 

ارتباط با وکیل در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارث جنین – محاسبه ارث جنین چگونه است :  در مورد جنین اگر جنین دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد ارث می برد وتا زمانیکه دنیا نیامده موروثی بمیرد در آن هنگام که تقسیم ما ترک می کنند سهم یک پسر را برای او کنار می گذارند.

طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر اوست مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده واز تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت بیشتر از ده ماه گذشته باشد،

 

مگر انکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر شش ماه ویا بیش از ده ماه گذشته باشد. ویا شک در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند در این خصوص مطابق ماده ۸۷۴ قانون مدنی اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند

و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم وتاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد. مثلا دو نفر در دریا در یک کشتی غرق شده بمیرند ویکی از آنان به طریقی مشخص شود که در چه زمانی مرده، آن دیگری مشخص نشود آن که تاریخ مرگش نامشخص است ارث می برد.

فرزند خواندگی ، کودک فرزند خوانده از رحمت حضانت و ولایت افاق در حکم فرزند خانواده است اما فرزند خوانده از زن وشوهر ارث نمی برد وپدر ومادر از زمره وراث فرزند خوانده محسوب نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل مشهد وکیل دیه در مشهد با مشاورین دادپلاس در تماس باشید.- تلگرام ادپلاس کلیک کنید.

 

09152491040