DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۱۵۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۰/۱۱/ ۱۳۹۶ با موضوع:
اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی خلاف قانون است و ابطال می شود.

طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری،ایجاد خیابان،کوچه ها،میدان ها،باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است
و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری،هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است ،
بنا بر این اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ارتباط با وکیل خوب در مشهد === > گروه وکلای دادگستری دادپلاس

09152491040