DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
سپتامبر 12, 2018
جنون

نکاح مجنون

نکاح مجنون حجر دیوانه به خاطر حمایت از او نیست دیوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همین دلیل […]
سپتامبر 12, 2018
اصل برائت

اصل برائت

اصل برائت بعضی از حقوقدانان اصل برائت و یا اماره برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند. […]
سپتامبر 11, 2018
عیوب فسخ نکاح

عیوب موجب فسخ نکاح

آشنایی با عیوب موجب فسخ نکاح یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده(موضوع موجبات فسخ نکاح)می باشد،در این پژوهش باتوجه […]
سپتامبر 11, 2018
تصرف در زمینه حقوقی

دعاوی تصرف

اشنایی با موضوع تصرف در زمینه حقوقی بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف در زمینه حقوقی همان “سلطه و […]
سپتامبر 11, 2018
شکایت

مشتکی‌عنه

مشتکی‌عنه مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده باشد. البته شخصی که از او شکایت شده است، در […]
سپتامبر 10, 2018
سن

حدود مسئولیت کیفری اطفال

حدود مسئولیت کیفری اطفال از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال […]
سپتامبر 10, 2018
مجنون

اعمال حقوقی مجنون ادواری

اعمال حقوقی مجنون ادواری مجنون در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است که در […]
سپتامبر 9, 2018
شدید بودن مجازات ها

شدید بودن مجازات ها

شدید بودن مجازات ها شدید بودن مجازات ها یکی از اصولی است که منطبق بر کلیه مجازات های بدنی می […]
سپتامبر 9, 2018
عمومی

دعوای عمومی چیست؟

دعوای عمومی چیست؟ دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی العموم به عنوان نماینده جامعه آن را […]
سپتامبر 9, 2018
ضرر

شاکی کیست؟

شاکی کیست؟ شخصی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد می شود و در مقام مطالبه آن […]
سپتامبر 8, 2018
شریک

شریک جرم

شریک جرم تعریف شریک جرم شریک جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگری در […]
سپتامبر 8, 2018
تحقیر آمیز بودن مجازات ها

تحقیر آمیز بودن مجازات ها

در یک تقسیم بندی مجازات های جنایی را به دو دسته مجازات های ترهیبی و ترذیلی ( تحقیر آمیز بودن مجازات […]

09152491040