کیفریمطالب حقوقیمقالات بهترین وکیل

اگر کارگری در محل کار دچار حادثه شود چه تکالیفی بر عهده کار فرماست

اگر کارگری در محل کار دچار حادثه شود چه تکالیفی بر عهده کار فرماست – بهترین وکیل در مشهد

بر اساس ماده 65 قانون تامین اجتماعی ، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ، کار فرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت جادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد . حادثه ای ناشی از کار تلقی می شود که در محیط کا و به سبب کار و در حین انجام وظیفه رخ دهد . در اوقاتی که بیمه شده از محل سکونت به محل کار مراجعه کند و دچار حادثه شود حادثه ناشی از کار تشخیص داده می شود و همچنین اگر بیمه شده برای کمک به کارگر حادثه دیده دچار آسیب شود نیز حادثه ناشی از کار تعریف می شود.

بر اساس ماده 65 قانون تامین اجتماعی ، چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده متحمل هزینه هایی شود ، از آنجایی که بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان است ، کارفرما میتواند برای دریافت هزینه های خود به سازمان تامیت احتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود .

(برای اطلاعات بیشتر و ارتباط به بهترین وکیل در مشهد کلیک کنید. )

به استناد قوانین تامین اجتماعی ، بیمه شدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند ، تعهدات قانونی به آنها تعلق میگیرد . درمان ، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال به کار و استراحت ، تحویل پروتز و اروتز در صورت نیاز به این وسایل ، پرداخت غرامت نقص عضو ، هزینه کفن و دفن پرداخت مسمتمری از کار افتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.
لازم به ذکر است ، در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه شده حادثه دیده ناشی از کار ، سابقه پرداخت حق بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی شود و به بیمه شده با هر سال سابقه پرداخت حق بیمه ، کمک های قانونی ارائه می شود .

حادثه ناشی از کار از دیدگاه صندوق اجتماعی

مطابق ماده 60 قانون تامین احتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب ان برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حن انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا سختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مامورینی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجه درماتی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد ، مشروط بر این که در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود

مسئولیت کیفری بروز حادثه

مسئولیت کیفری حادثه ، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رای قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است . حسب ماده 95 قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود . هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

 

(شماره بهترین وکیل در مشهد 09152491040)

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا