هبه مهریه | مهریه هبه شده قابل رجوع می باشد یا خیر | بهترین وکیل در مشهد| وکیل در مشهد

هبه مهریه : آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می تواند از آن رجوع کند؟

همانطور که می دانید مهریه دِینی است بر گردن و ذمه شوهر که باید آن را پرداخت کند. حال اگر زن، او را از پرداخت این دِین ابرا کند و بگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی به پرداخت مهریه نداری. تکلیف شوهر از پرداخت مهریه به طور کل ساقط می شود. 

این نوع بخشش ابرا محسوب شده و غیر قابل رجوع است.ممکن هم هست که زوجه مهریه خود را به شوهر هبه کند و بگوید مهریه ام را به تو بخشیدم. این نوع بخشش هبه محسوب شده و مثل تمام موارد هبه قابل رجوع است.در زمان طلاق هم ممکن است زوجه به واسطه کراهتی که از شوهر دارد مهریه خود را در ازای طلاق خلع یا مبارات به شوهر ببخشد. 

در این نوع طلاق زن می تواند در زمان عده به مهریه اش رجوع کند اما باید بداند اگر او به مهریه اش رجوع کند مرد هم این امکان را دارد که به خود زن رجوع کرده و طلاق را ملغی کند.

مطالب مرتبط :

ارتباط با وکیل دیه در مشهدوکیل دادگستری در مشهدوکیل مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

اینستاگرام دادپلاس

09152491040