آراخانواده

رای منع اشتغال زوج

رای منع اشتغال زوج :

در خصوص دادخواست آقای حسن … فرزند … به طرفیت همسرش خانم ثریا … فرزند … به منع اشتغال زوجه به شرح متن دادحواست تقدیمی که در اثناء رسیدگی خواهان آقای میثم … و خانم آرزو … را بوکالت انتخاب نموده است.

نظر به این که اولا در سند ازدواج قید شده که خانم شاغل است و شغل وی خیاطی است که در حال جاضر خانم شغلش را از خیاطی به آرایشگری تغییر داده و ثانیا شغل آرایشگری کاملا زنانه است .

و این شغل منافی با حیثیات خانوادگی خواهان و خوانده نمی باشد .  النهایه خاواهن مدعی است که خونده از ساعت 7-5 صبح تا 11 شب بیرون از منزل است .  که خانم توضیح داده که وی از ساعت 5-8 صبح تا 2 بعد از ظهر سرکار است و افرادی که ذیل استشهادیه وی را امضا کرده اند .  هم گواهی داده اند که خانم از ساعت 5-8 تا 2 بعد از ظهر در محل کارش است و خواهان دلیلی بر اثبات ادعایش ازائه ننموده  . و نظر به این که قاضی مشاور محترم دادگاه هم نظر به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید .
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر مرکز استان خراسان رضوی است.

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهد با شماره گیری 09152491040 – ارتباط با ما از طریق تلگرام کلیک کنید.

 

نمونه رای منع اشتغال همسر

خواهان : آقای ………..

خوانده : خانم ……….

موضوع : منع اشتغال زوجه

در خصوص دادخواست آقای ………………. به طرفین همسرش خانم …………….. به منع اشتغال زوجه به شرح متن دادخواست تقدیمی که در اثناء رسیدگی خواهان ، آقای ……………….را  به وکالت انتخاب نموده است نظر به اینکه اولاً در سند ازدواج قید شده که خانم شاغل است و شغل وی خیاطی است که در حال حاضر خانم شغلش را از خیاطی به آرایشگری تغییر داده و ثانیاً شغل آرایشگری کاملاً زنانه است واین شغل منافی با حیثیات خانواگی خواهان و خوانده نمی باشد النهایه خواهان مدعی است که خوانده از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 23 شب بیرون از منزل است که خانم توضیح داده که وی از ساعت 8:30 صبح تا 14 بعدازظهر سرکار است و افرادی که ذیل استشهادیه را امضاء کرده اند هم گواهی داده اند که خانم از ساعت 8:30 تا 14 بعدازظهر در محل کارش است و خواهان دلیلی بر اثبات ادعایش ارائه ننموده و نظر به اینکه قاضی محترم مشاور دادگاه هم نظر به رد دعوی خواهان دارد فلذا دعوی خواهان را غیر ثابت تلقی و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد .

 

برای ارتباط با وکیل در مشهد با شماره 09152491040 در ارتباط باشید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا