آراحقوقیوکیل

رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره

رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره | وکیل مشهد | وکیل کیفری در مشهد | وکیل حقوقی در مشهد | وکیل در مشهد

رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره : رای دادگاه در خصوص دعوی اقای …. با وکالت اقای …. و خانم … به صورت مجتمعا یا منفردا به طرفیت 1- … و 2- …. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد و تحویل عین مستتاجره موضوع قرارداد مورخ 97/7/15 موقم به 200.000.100 ريال و محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکی به شرح متن دادخواست تقدیمی ، بدین توضیح که خواهان مدعی است که مشار الیه مبادرت به تنظیم قرارداد اجازه به شرط تملیک اقلام مورد اشاره در قرارداد ( مشتمل بر گیت یک طرفه کنترل تردد وو.. ) با خواندگان از مورخ 97/7/15 لغایت 97/12/15 می نماید و مستاجرین از بدو امر به تعهدات قرارداد خود مبنی بر پرداخت اجاره بها عمل ننموده اند و از استرداد عین مستاجره نیز خوددارسی می نمایند لذا با توجه به پایان مدت اجاره ، صدور حکم بر اساس ستون خواسته مودر درخواست خواهان است ، دادگاه با مداقه و تعمق در جمیع اوراق و محتویات پرونده ، مفاد دادخواست و خواسته خواهان ، اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی ، با عنایت به این که حسب قرارداد ضمیمیه دادخواست مستاجرین مشتمل بر ….. می باشند حال آن که در ستون خواندگان دادخواست صرفا ….. طرف دعوی قرار گرفته اند و عنیاتا به ایم که شخص … نیز به عنوان ذی نفع در قضیه می بایست در زمره خونادگان نیز قید می شد تا فرصت دفاع از حقوق خود به وی اعطا و از اضرار به اشان جلوگیری می گردید لهذا دعوی از این لحاظ واجد ایراد بوده و به شیوه صحیح قانونی طرح نگردیده است و دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد فلا مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعالم می دادر رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکم محترم تجدید نظر استان می باشد .

 

مطالب مرتبط :

  رای مطالبه نفقه
رای صدور گواهی عدم سازش
رای منع اشتغال زوج

 

 

برای ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل دادگستری در مشهدوکیل پایه یک در مشهدوکیل پایه یک مشهد با شماره 09152491040 در تماس باشید.

ارتباط با ما از طریق صفحه های مجازی دیگر = کلیک کنید.

 

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا