DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

دپارتمان تخصصی حقوق مالیاتی

گر چه کشور ما از نظر منابع و ذخایر زیرزمینی و ارزشمند بسیار بسیار غنی و ثروتمند می باشد ولی مالیات ها هم از جمله مهم ترین منابع تأمین سرمایه جهت عمران و آبادی کشور به شمار می رود که قوانین و مقررات خاص خود را دارند و عدم آشنایی با این قوانین اشخاص را دچار چالش های فراوانی خواهد کرد که رهایی از آنها نیازمند هزینه و وقت چند برابر است .

تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، اعتراض به برگه تشخیص مالیات ، اعتراض به تصمیم های هیأت های بدوی وتجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در دیوان عدالت اداری ، بدهی های مالیاتی ، بخشودگی ها ، پاداش ها ، جرائم مالیاتی و موارد بسیار دیگر دعاوی مالیاتی هستند که باید با شناخت کامل با قوانین خاص در این زمینه برطرف شوند.

این دپارتمان مفتخر است با استفاده از وکلای حرفه ای و کارشناسان با تجربه هر نوع نیاز حقوقی را به سرانجام برساند .