DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

جرم ترک انفاق – وکیل در مشهد

نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می شود در استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه به مرد واجب است گرچه زن ثروتمند ترین مردم دنیا باشد.
هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، دادگاه او را از سه ماه و یکروز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

مهریه طلاق توافقی

اگر مهریه در مواقع ازدواج تعیین شده باشد و بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد زن تمام مهریه را میگیرد ولی اگر نزدیکی واقع نشده باشد نصف مهریه را میگیرد.
اما ممکن است بین زوجین توافقاتی درباره مهریه شده باشد که مطابق همان توافقات عمل خواهد شد .در واقع در طلاق توافقی همه چیز بر پای توافق می باشد و اگر توافقی نشده باشد . دادگاه مطابق قانون و قاعده عمل میکند.

 

(نظر قانون در مورد حضانت کودک زیر ۱۸ سال )کلیک کنید.

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.