وکیل طلاق در مشهد - وکیل چک برگشتی در مشهد - وکیل چک در مشهد - وکیل طلاق توافقی در مشهد

بررسی جنبه های حقوق چک

اصطلاحات حقوق چک:

چک-حقوق چک –  نوشته ای است که برابر آن صادر کننده تمام یا قسمتی از پولی را که نزد بانک (محال علیه) دارد به نفع خودش مسترد میکند

و یا آن را به دیگری واگذار میکند

صادر کننده چک شخصی است

که عمل صدور چک را با امضاء ان انجام میدهد و باید در تاریخ مندرج در چک(سررسید)به اندازه مبلغ آن نزد بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.

دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه میدهد

و در صورت عدم موجودی یا کافی نبودن موجودی با تقاضای او،بانک گواهی عدم پرداخت به نام او صادر میکند

انواع چک ها

چک عادی:

چکی است که اشخاص بر عهده ی بانک ها به حساب جاری شان صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارند.

چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری،صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

چک تایید شده

چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود،صادر و توسط بانک پرداخت وجه ان تایید می شود.

4 دیدگاه ها

  1. […] چک می تواند به جای مراجعه به دادسرا و دادگاه از طریق اجرای […]

  2. […] اقامتگاه،آزادی مکاتبات و ارتباطات می شود.اما مهم ترین حقوق و ازادی هایی که در این فصل آمده،به شرح رو به رو می […]

  3. […] اقامتگاه،آزادی مکاتبات و ارتباطات می شود.اما مهم ترین حقوق و ازادی هایی که در این فصل آمده،به شرح رو به رو می […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *