انواع وکالت در دادگاه | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

انواع وکالت در دادگاه | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

انواع وکالت در دادگاه | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد
انواع وکالت در دادگاه | وکیل در مشهد | بهترین وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

وکالت اتفاقی

انواع وکالت در دادگاه : وکالت معاضدتی

وکالت تسخیری

وکالت اتفاقی

اشخاصی که اطلاعات حقوقی  دارند میتوانند با اجازه کانون وکلا برای بستگان خود انجام دهند

بر اساس ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که معلموات کافی برای وکالت دارند ولی پروانه وکالت ندارند میتوانند در سال سه مرتبه با گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تت رجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند

وکالت معاضدتی (انواع وکالت در دادگاه )

در صورتی که فرد تمکن مال نداشتهباشد میتواند از کانون وکال درخواست وکیل معاضدتی کند

کانون نیز پس از بررسی ، شرایط متقاضی وکیل معاضدتی به وی معرفی میکند.این نوع وکیل،مخصوص کسانی است که بضاعت و توان مالی کافی برای گرفتن وکیل دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق المشاوره،حق الوکاله،و غیره را به استثنا هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارند.

وکیل تسخیری

در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس ،اعدا ،رجم،و حبس ابد است چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.تبصره اخیر الذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در مواردی است که متهم ، شخصا وکیل معرفی نکرده باشد و آن در مورد جرائمی است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس،اعدام،رجم و حبس ابد باشد.

مطالب مرتبط :

. تا چه زمان میتوان دیه را پرداخت کرد – توضیح وکیل دیه در مشهد
. راه های قانونی شکایت از بیمارستان و مسائل پزشکی چیست؟ – انواع مجازات هایی که بیشتر اتفاق میفتند

. مهلت پرداخت دیه – در صورت تقصیر عمدی راننده در وقوع حادثه رانندگی ، بیمه خسارت زیان دیده را جبران میکند؟ -وکیل دیه در مشهد

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهدوکیل طلاق در مشهد وکیل دیه در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با ما از طریق تلگرام

09152491040