مقالهوکیل پایه یک

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف افزایش یا تقسیط آن

هیات وزیران در جلسه 26/7/1396،به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید شواری عالی بیمه سلامت کشور و به استثنا ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 -،آیین نامه تعیین حق بیمه شخص ثالث  و نحوه تخفیف،افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروط مربوط به کار میروند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج مربوط در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 – است:

الف-قانون:قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395-

ب- بیمه شخص ثالث:بیمه موضوع ماده (2) قانون

پ-بیمه گر:شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ت-بیمه گذار:هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه گر منعقد میکند.

ث-حق بیمه پایه:حق بیمه ای که قبل از اعمال هر گونه افزایش یا کاهش بابت مواردی از قبیل نوع کاربری و سابقه رانندگی و بیمه های دارنده برای یک نوع وسیله نقلیه تعیین می شود.

ج-هزینه خسارت واقع شده:خسارت پرداختی در هر سال مالی به اضافه خسارت معوق آن در پایان آن سال منهای خسارت معوق ابتدای آن سال.

ماده 2-سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه ای منهای در آمد هزینه ای بعلاوه در آمد حاشیه سود به شرح زیر تعیین می شود:

الف-اقلام هزینه ای:

1-هزینه خسارت شامل مجموع هزینه وارد شده و هزینه های رسیدگی و ارزیابی خسارت بیمه شخص ثالث است.

2-هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه شخص ثالث از کل هزینه های اداری و عمومی بیمه گران است و به نسبت سهم حق بیمه صادره شخص ثالث از کل بیمه صادره بیمه گران محاسبه می شود.

حداقل این هزینه که میتواند در تعیین حق بیمه منظور شود،شش درصد حق بیمه صادر شده شخص ثالث است.

3-هزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان یا کارگزاران رسمی بیمه بابت شخص ثالث پرداخت میشود. حداکثر این هزینه که میتواند در تعیین حق بیمه منظور شود،شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث است.

4-هزینه های قانونی موضوع بند الف ماده (24) قانون،ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)-مصوب 1393- و مبالغی که بر اساس قوانین مربوط توسط بیمه گران به حساب خزانه واریز میشود تا در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد:

ب-درآمد سرمایه گذاری:

سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه شخص ثالث که از حاصل ضرب کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی در نسبت سهم ذخایر فنی این بیمه از کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی به شرح زیر محاسبه میشود و از اقلام هزینه ای کسر می گردد:

ذخایر فنی بیمه شخص ثالث *کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه های غیر زندگی = درآمد سرمایه گذاری کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی

پ-حاشیه سود:

سودی که پس از محاسبات فوق(کسر هزینه ها و درآمد سرمایه گذاری های موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده)بابت سرمایه گذاری و خطر پذیری سهامداران شرکت بیمه در محاسبات مربوط به تعیین حق بیمه شخص ثالث منظور میشود.حداکثر سودی که میتواند در تعیین حق بیمه منظور شود،حداکثر ده درصد حق بیمه صادره است.

تبصره 1-اقلام هزینه ای و درآمد سرمایه گذاری موضوع این ماده بر اساس تلفیق اطلاعات آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده کلیه بیمه گذارانی که دربیمه شخص ثالث فعالیت داشته اند و سایر اطلاعات مورد تایید بیمه مرکزی از قبیل آمار حوادث رانندگی و تعداد وسایل نقلیه،برای سال مورد نظر محاسبه می شود.

تبصره2-در اجرای بند (ب) ماده (18) قانون،حداکثر سود موضوع بند(ب) این ماده برای خودرو های سواری ارزان قیمت اقشار متوسط و ضعیف پنج درصد و برای موتور سیکلت سه درصد حق بیمه صادره تعیین میشود.

تبصره 3-نرخ های حق بیمه پایه که مطابق این ماده و با رعایت فرایند مندرج در ماده (3) این آیین نامه توسط شواری عالی بیمه سلامت کشور محاسبه و ابلاغ میشود.در سقف نرخ های مقرر در تصویب نامه شماره 34608/ت 41574 در مورخ 19/2/1390 مجاز است.

ماده 3-بیمه مرکزی قبل از شروع هر سال،نرخ حق بیمه پایه هر یک از انواع وسایل نقلیه را به رعایت سقف ها و الزامات مقرر در ماده (2) این آیین نامه محسابه و به عنوان نرخ نامه حق بیمه موضوع تبصره (3) ماده (18) قانون شورای عالی بیمه سلامت کشور پیشنهاد می نماید و پس از تعیین نرخ بیمه پایه توسط شواری یاد شده،حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه را بر اساس نرخ نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بیمه گر ابلاغ مینماید.بیمه گر و نمایندگان وی مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

 

برای دریافت مشاوره با وکیل میتوانید با ما در تماس باشید و برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا