مقالهوکیل دیه

آراء دیوان عدالت اداری 16

رای شماره 16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض در آراء شعب اول و دهم در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداری ها

مرجع تصویب:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دانامه:21/1/97

شماره دادنامه 16

کلاسه 97/47

مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض:رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:به موجب مفاد تبصره 1 ماده 15 ایین نامه احراز شرایط سمت شهرداران ( موضوع مصوبه شماره 39956/ت18369ه-18/6/1377 هیات وزیران) وماده 15 آیین نامه استخدامای کارکنان شهرداری های کشور (موضوع مصوبه شماره 64018/ت25342 ه – 14/12/81 هیات وزیران)مقرر شده،شهرداران خاتمه خدمت یافته با شرایطی از شرط امتحان و مسابقه معاف هستندو میتوانند در یکی از شهرداری های کشور تقاضای استخدام کنند.رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 151921/7935ه/ب-26/12/83 ماده 15 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری را مغایر قانون اعلام میکند.

رای هیات عمومی

با توجه به این که تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب 11/6/77 هیات وزیران در راستای ماده 6 اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران موضوع تصویب نامه شماره 17570/ت157-2/3/68 وضع گردیده است
و با توجه به این که به موجب ماده 99 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب 15/8/81 هیات وزیران،صریحا تصویب نامه شماره 17570/ت157-2/3/60 لغو شده است .
.لذا مقررات تبصره 1 ماده 5 آیین نامه شرایط احراز سمت شهرداری منتفی است و قاب استناد نمی باشد و

همچنین با توجه به این که ماده 15 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور که با مفاد تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهرداری یکسان می باشد،مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و لغو گردیده است.
بنابراین اقدام به استخدام در راستای آیین نامه مذکور نیز مبنای قانونی ندارد و رای شعبه 10 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970956002021-28/6/94 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل دیه در مشهد کلیک کنید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا