مطالب حقوقیمقالهوکیل طلاق

آراء دیوان عدالت اداری شماره 1120

آراء دیوان عدالت اداری شماره 1120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

ابطال بند 1 نامه شماره 209/2071 د – 18/4/1393 مدیر ک دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر :عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی ، کسب کرده اند

هر چند ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشاوری،اعضای هیات علمی را از شمول این قانون خارج دانسته ولی با توجه به این که در ماده 127 آیین نامه استخدامی اعضای هایت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین نامه پیش بینی نشده باشدتا تصویب تسور العمل و مقررات جدید توسط هیات امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود ،بنابراین چون در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه ای توسط هیات امناء وضع نشده است می بایست با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد.نظر به این که به موجب دادنامه های شماره 209/2071 د – 18/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال 1366 و ماده 47 قانون استخدام کشوری ،مستخدمین دولت سالی یک ماه از مرخصی برخوردارند و ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر 15 روز قابل ذخیره شدن می باشدو به موجب ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری وجوه مرخصی های ذخیره شده فقط در هنگام بازنشستگی قابل مطالبه است و نه هنگام تبدیل وضع استخدامی،بنا بر این نمیتوان هنگام تبدیل وضع استخدامی ،مستخدم را مجبور به بازخرید ذخیره مرخصی کردو از ذخیره سازی مرخصی هایی که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کرد چرا که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کردچرا که سلب حق نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت به این که حکم خاصی در این خصوص در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هایت علمی پیش بینی نشده است به موجب عمومات و مقررات فوق الاشاره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی ،کسب کرده اند ،مغایر قانون و مقررات به شرح فوق الذکر است و از این رو بند 1 نامه شماره 209/2071 د – 18/4/1393 مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بداشت،درمان و آموزش پزشکی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد کلیک کنید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا