آذر ۲۱, ۱۳۹۷

اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳) این اعلامیه اهمیت زیادی به آموزش صلح و حقوق بشر داده است.بند ۲۰ […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۷

آراء دیوان عدالت اداری شماره ۱۱۴۰-۱۱۳۹

رای شماره ۱۱۴۰-۱۱۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲/د ک ح – ۲۴/۱/۹۵ معاون قضایی رئیس […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۷

آراء دیوان عدالت اداری شماره ۲۷-۲۸-۲۹

رای شماره ۲۷-۲۸-۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

آراء دیوان عدالت اداری شماره ۱۲۳۶-۱۲۳۵

رای شماره های ۱۲۳۶-۱۲۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء دیوان عدالت اداری در خصوص شرط برخورداری کارمندان […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۷

آراء دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض در آراء شعب اول و دهم در خصوص شرایط استخدام […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

آراء دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۱۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ ۴/۱۰/۹۶ شورای اقتصاد در تعیین هزینه […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۷

آراء دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۱۶۸ هایت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه های شماره ۲/۱۲/۱۶۸۶۷ – ۱۳/۲/۱۳۹۰،۲/۱۲/۲۴۲۳۱ – ۲۷/۲/۱۳۹۰ و ۲/۱۲/۱۰۳/۲۶ […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
آراء دیوان عدالت اداری

آراء دیوان عدالت اداری شماره ۴۳

رای شماره ۴۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
راء دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری

آراء دیوان عدالت اداری شماره ۱۲۳۱ : هیات عمومی آراء دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه شماره ۳۵۸۶۸ – […]