می 8, 2019

زن چه اموالی را به ارث می برد توضیح با وکیل در مشهد

زن چه اموالی را به ارث میبرد؟ ویرایش شده توسط وکیل در مشهد. زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک […]
آوریل 21, 2019
وکیل دیه در مشهد و توضیح ارث افرادی که تغییر جنسیت میدهند

وکیل دیه در مشهد و توضیح ارث افرادی که تغییر جنسیت میدهند

ارث افرای که تغییر جنسیت میدهند تغییر جنسی از موانع ارث محسوب نمی شود موانع ارث قتل،کفر و لعان و […]
آوریل 8, 2019
مدارک لازم برای انحصار وراثت - نمونه دادخواست انحصار وراثت - وکیل انحصار وراثت - وکیل در مشهد

وکیل در مشهد -مدارک لازم برای انحصار وراثت – نمونه دادخواست انحصار وراثت-توضیح اخذ گواهی انحصار وراثت

اخذ گواهی انحصار وراثت {وکیل در مشهد و توضیح اخذ گواهی انحصار وراثت – گروه وکلای دادگستری دادپلاس} مرجع صلاحیت […]

09152491040