آراخانواده

رای استرداد جهیزیه

رای استرداد جهیزیه

خواهان : خانم م.م با وکالت آقا / خانم ؟؟؟

خوانده : آقا ب.ک

موضوع : استرداد جهیزیه

در خصوص دعوی خانم — با وکالت آقا/خانم ؟؟؟ به طرفیت آقا — به خواسته استرداد جهیزیه مقوم به ….. ریال به شرح لیست سیاهه پیوست دادخواست با ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست و استماع اظهارات وی که عنوان داشته
اخیرا به علت اختلافات موجود زندگی مشترک با خوانده نداشته و جهیزیه و اثاثیه خواهان در اختیار و تصرف خوانده قرار دارد و این در حالی است که وی برای گذران زندگی با اموال مذکور نیاز دارد ، لذا تقاضای موصوف را از دادگاه خواستار شده است.
با این وصف و نظر به اینکه علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی به خوانده مشارالیه در موعد مقرر در جلسه رسیدگی حاضر نشده و نسبت به اصل دعوا و مستندات ان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه ایراد و تعرض مانده است.

لذا مستنداً به ماده 1118 از قانون مدنی و ماده 519 از قانون آیین دادرسی دعوای مطروحه به نظر دادگاه وارد دانسته و خوانده محکوم به

1 – اموال و جهیزیه خواهان را برابر لیست ارائه شده تحویل و مسترد گردد .

2- پرداخت مبلغ ……. ريال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگاه عمومی حقوقی می باشد .

ارتباط با وکیل دادگستری در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا