سر قفلی و حق کسب و پیشه | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل مشهد

سر قفلی و حق کسب و پیشه

ویژگی های سرقفلی | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل مشهد

🔴ویژگی های سرقفلی

ویزگی های سرقفلی چیست – ویژگی های سرقفلی: ۱ . سرقفلی از حقوق مالی است و مانند دیگر حقوق مالی قابل توارث معامله و رهن می باشد.

۲ . سرقفلی از اموال غیر مادی است و قابل تصرف نیست و به همین جهت قواعد مختص اموال مادی مانند اماره تصرف ( ماده ۳۵ قانون مدنی) شامل آن نمی گردد.

۳ . تغییر و عدم پایداری از خصوصیات بارز سرقفلی است زیر اتکای آن به ابتکار متصرف است و هرگاه خوب بهره برداری نگردد , مشتریان پراکنده می شوند و حق تقلیل می یابد.

۴ . حق سرقفلی مانند حق انتفاع از اموال غیر منقوله از اموال غیر منقول تبعی است (طبق ماده ۱۸ قانون مدنی ) چون مرکز ثقل تمام نیروهای پدید آورنده سرقفلی محل کسب است که غیر منقول تلقی می شود.

🔴اماکن تجاری و محلهای کسب در قالب یکی از ین سه صورت از طرف مالک به غیر واگذار می شود :

۱ . انتقال قطعی ملک با سرقفلی

۲ . اجاره ملک و واگذاری سرقفلی

۳ . اجاره صرف ملک بدون اخذ سرقفلی

در صورت اول مالک محل کسب و تجارت , ملک خود را با استفاده از یکی از عقود تملیکی به طور قطعی به شخصی دیگر انتقال میدهد.

در این حالت ملک به طور کلی از مالکیت انتقال دهنده خارج و با همه امتیازات و متعلقات از جمله سرقفلی به انتقال گیرنده واگذار می شود در این روش که مالکیت عین از شخصی به دیگری انتقال می یابد فقط از عقود ملک عین می توان استفاده کرد ؛

لذا عقد اجاره که مملک منفعت عین است نه خود عین ( طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی) نمی تواند برای این حالت نقشی ایفا کند پس آنچه در این وضع غیر قابل تردید می نماید این است که قرارداد اجاره ای منعقد نمی گردد و موجر و مستاجری در میان نیست.

در حالت دوم , مالک محل تجاری را اجاره می کند و در عین حال سرقفلی آنجا را به میزان ارزشی که در زمان انعقاد عقد اجاره دارد به مستاجر واگذار می نماید . از لحاظ تحلیلی , در این حالت میان طرفین دو عقد بسته می شود یکی عقد اجاره برای تملیک منفعت محل در مقابل اجاره بها معین و دیگری انتقال سرقفلی در قبال عوض و یا صلح آن . در نظر قانون گذار از دو عقد مذکور اولی بر دومی غلبه و حکومت دارد؛

یعنی انتقال سرقفلی خارج از عقد اجاره قرار نمی گیرد هر چند که میزان سرقفلی بالا و مقدار اجاره بها پایین باشد بنابراین هرگاه مستاجر محل که منتقل الیه سرقفلی نیز هست دادخوایت جهت الزام انتقال دهنده سرقفلی به تنظیم سند رسمی در خصوص واگذاری سرقفلی به دادگاه تقدیم دارد دادخواست او رد خواهد شد خواسته دادخواستی که در این رابطه داده می شود الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره می تواندباشد.

حالت سوم , شامل موردی است که مالک محل تجاری ملک خود را با اجاره صرف در اختیار دیگری قرار می دهد تنها چیزی که در این حالت موجر از مستاجر دریافت می کند اجاره بهای عین مستاجره است و هیچ گونه پیش پرداختی تادیه نمی گردد.

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل دادگستری در مشهدوکیل طلاق در مشهدوکیل خوب در مشهد با شماره ۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ تماس حاصل فرمایید..ارتباط با ما از طریق صفحه ها مجازی دیگر – کلیک کنید.

09152491040