قراردادهامطالب حقوقی

نمونه وکالت نامه محضری

مورد وکالت:

مراجعه به دادگاه ها و مقامات صالحه و تقاضای صدور و دریافت حکم و گواهی عدم امکان سازش موکل با همسر خود

به مشخصات …………………….

فرزند …………..

به شماره ملی ……………………..

متولد ……………

طبق سند نکاحیه بشماره ترتیب …………………

مورخ ……………..

تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ………. مشهد .

و انجام کلیه امور اداری و تشریفات لازم؛از بدو تا ختم عمل و دریافت گواهی صادره و در قبال بذل و بخشش کل حق و حقوقات ناشی از زوجیت اعم از مهریه و نفقه معوقه و جاریه و اجرت المثل ایام زوجیت و.

سپس مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و اقدام به مطلقه نمودن موکل از قید زوجیت وکیل بهر قسم طلاق اعم از بائن رجعی ، خلع و.

یا مبارات بهر طریق اعم از قبول بذل نفقه معوقه و نحله و بذل و قبول بذل عین مهریه و تقدیم دادخواست های مربوط به این وکالت نامه با تطبیق به موارد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن و .

یا سایر قوانین و مقررات جاری و ارجاع امر داوری و تعیین داور و نیز عقد قرارداد و فسخ و ابطال قرارداد با وکلای دادگستری انجام مورد وکالت با داشتن کلیه اختیارات مندرج در مواد قانون آیین دادرسی مدنی .

و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحیه های آن و رفع موانع و تادیه هزینه ها و اخذ یا تسلیم اوراق و مدارک از اصل یا رونوشت یا کپی و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق با حق توکیل غیر ولو کراراً و مع الواسطه و وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیار تام و مطلق می باشد.

اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است.

و نیازی به حضور موکل یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و موکل اقرار نمود ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل ضم وکیل و امین را از خود سلب و ساقط نمود .

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا