رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

 نمونه رای شهادت کذب | اثبات عقد بیع | نمونه رای تجدید نظر | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد |وکیل کیفری در مشهد کلاهبرداری – انتقال مال غیر از طریق نا مشروع- | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق مشهد | وکیل درمشهد

نمونه رای شهادت کذب : شاکی : آقای مرتضی . ح

مشتکی عنهم : ۱ – احمدرضا . ف ۲ – محمدرضا . ف

اتهام : شهادت کذب

در خصوص شکایت آقای مرتضی . ح علیه آقایان ۱ – احمدرضا . ف ۲-محمدرضا.ف دائر بر شهادت کذب با عنایت به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خویش دلیلی ارائه ننموده است و صرف شکایت شاکی موجب اثبات بزه نمی گردد و نظر به اینکه در تحقیقات معموله ادله ای دال بر وقوع و انتساب بزه به متهمین کشف نشده است و توجهاً به اینکه بر فرض تناقض در نحوه اظهارات شهود دلالت بر کذب بودن شهادت آنان نبوده است و موجب اثبات بزه شهادت کذب نمی شود چرا که ممکن است نامبردگان در مقام بیان نبوده اند لذا از آنجا که کذب بودن اظهارات شهود و سوء نیت آنان به نظر دادیاری محرز نگردیده است لذا با عنایت به حاکمیت اصلی کل برائت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد .

قرار صادره ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم کیفری دو می باشد .

مطالب مرتبط :

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با بهترین وکیل در مشهد وکیل در مشهدوکیل دادگستری در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

رتباط با ما از طریق اینستاگرام

09152491040