آراحقوقیوکیل پایه یک در مشهدوکیل دیه

نمونه رای حقوقی مطالبه وجه

نمونه رای حقوقی مطالبه وجه – ویرایش شده توسط وکیل دیه در مشهد – وکیل پایه یک در مشهد

خواهان : آقای محمد . خ

خواندگان : 1 – خانم سارا . گ و 2 – خانم سمیرا . گ
خواسته : مطالبه وجه ( بیست میلیون تومان )
در خصوص دعوی آقای محمد . خ با وکالت آقا/خانم *** به طرفیت 1 – خانم سارا . گ و 2 – سمیرا . گ

به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به انضمام هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان با ارائه دادخواست و با این ادعا که خواندگان جهت مراسم فوت پدرشان به خواهان اذن و اجازه داده اند تا هزینه های مرتبط با فوت را پرداخت نمایند که خواهان در این راستا تمام اقدامات مربوطه را انجام و هزینه ها را مطابق لیست پیوست پرداخت نموده است اما خواندگان با گذشت یکسال نسبت نسبت به پرداخت بدهی خواهان اقدامی ننموده اند لذا تقاضای محکومیت خواندگان را نموده و جهت اثبات ادعا به شهادت شهود و ایتان سوگند استناد نمود خوانده ردیف اول در جلسه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده خوانده ردیف دوم اظهار داشت ادعای خواهان واهی بوده چرا اینکه پدر موکل اموال زیادی داشته و همین کفایت هزینه کفن و مخارج وی را داشته و نیاز به صرف هزینه از ناحیه خواهان نبوده است ضمن اینکه اینجانب هیچ اذنی در این خصوص به خواهان نداده ام

و تقاضای رد دعوی خواهان را خواستارم با توجه به اینکه دادگاه اقدام به استماع شهادت شهود خواهان را نموده و شهود بر پرداخت هزینه های کفن پدر خواندگان اذعان داشته در این خصوص خواهان نیز به اسامی جلاله سوگند یاد نمود و لیکن خوانده دفاع موثری بر رد دعوی خواهان ارائه ننموده لذا دعوی خواهان مستنداً به مواد 198 و 519 و بند پ ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تساوی به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم الادا در حق خواهان محکوم می نمایند .
رای صادره صرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد – وکیل دیه در مشهد با شماره 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا