DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
نشر و انتشار اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چه مجازاتی دارد ؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

نشر و انتشار اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چه مجازاتی دارد ؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

نشر و انتشار اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن چه مجازاتی دارد ؟

نشر و انتشار اثر بدون اجازه پدیدآورنده آن : ✅هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.

🔹قانونگذار در این باره در قانون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان افراد متخلف را به حبس محکوم کرده و می‌گوید:

◀️ماده ۲۳ – هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

‌◀️ماده ۲۴ – هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهند شد.

 

 

 

اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل دیه در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 

 

 

 


اگر کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران امتناع کند چه مجازاتی دارد؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهداگر کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران امتناع کند چه مجازاتی دارد؟

✅اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند

🔹مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست و کارفرما موظف است که حق بیمه هر یک از کارگران را حداکثر تا آخرین روز ماه پرداخت کند، در صورتی که از انجام این کار سر باز زند شخصا مسئول است.

🔹اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل می‌شود و کارفرما را موظف به پرداخت و وصول حق بیمه کارگر می‌کند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.

اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل دیه در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با ما از طریق تلگرام و اینستاگرام.کلیک کنید.

09152491040