DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

شکواییه

شکواییه ورود به عنف با بهترین وکیل در مشهد

شاکی : آقا/خانم —-
مشتکی عنه : آقا/خانم—-
موضوع شکایت : تخریب عمدی ، ورود به عنف
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
با سلام
اینجانب مالک ۶ دانگ از یک واحد آپارتمان واقع در خیابان ؟؟؟ می باشم که متأسفانه در تاریخ ؟؟؟ وقتی به منزل مراجعه نمودم متوجه این امر گردیدم که فردی به نام — قفل منزل را شکسته و به عنف وارد منزل اینجانب گشته است که در این راستا همسایه ها شاهه این ورود غیر قانونی بوده و با اینجانب تماس گرفته اند که عنداللزوم حاضر به شهادت در محضر آن مرجع محترم خواهند بود لذا با عنایت به مطالب صدرالاشاره و توجهاً به اینکه مشتکی عنه با شکستن و تخریب قفل به عنف وارد منزل اینجانب گردیده است تقاضای تعقیب و مجازات مشارالیه مورد استدعاست .
با تجدید احترام

 

برای ارتباط با وکیل دیه در مشهد با ما در تماس باشید.