آراحقوقی

رای مطالبه سفته

نمونه رای مطالبه سفته


خواهان : آقای پدرام . ع با وکالت آقای ***
خواندگان : آقایان علی . م ، بهروز . پ ، مهدی . م
خواسته : مطالبه وجه سفته
در خصوص دعوی آقای پدرام . ع با وکالت آقای *** به طرفیت آقایان علی . م ، بهروز پ ، مهدی . م به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره *** به مبلغ صد میلیون تومان با انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست و خواندگان ردیف اول تا سوم در جلسه رسیدگی شورا صریحاً اقرار به اصدار و امضاء سفته مطروحه نموده اند و هیچ دلیل و مدرکی که دلالت بر بری الذمه بودنشان باشد به شورا ارائه ننموده اند بنابراین شورا با توجه به مدرک تجاری در ید مدعی و با استناد به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 ، 519 و 515 قانون آ.د.م و ماده 689 قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ صد میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ *** بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد .
رای صادره حضوری وظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد .

ارتباط با بهترین وکیل در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا