مقالات حقوقی Law

رای دادگاه بدوی استرداد مال منقول و مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه بدوی استرداد مال منقول و مطالبه خسارت دادرسی  در خصوص دعوای آقای .. فرزند …. با وکالت آقای … و خانم … به طرفیت …. فرزند …. و … فرزند … به خواسته صدور حکم مبنی بر استردادو تحویل عین مستاجره موضوع قرارداد مورخ 97/15/7 و محکومیت خوانگان به پرداخت کلیه خساارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 200000100 ريال به شرح متن دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان ادعا نموده به واسطه تنظیم قراردادی مبنی بر اجازه به شرط تملیک اقلام مور اشاره در قرارداد (گیت یک طرفه 3 دستگاه – قفل کمد آنلاین 178 عدد – نرم افزار مدیریت محیط هایفروشی خسته حرفه ای 1 نسخه – نصب و راه اندازه کمد ها 178 عدد- نرم افزار مدیریت محیط های ورزشی نسخه حرفه ای 1 نسخه – نصب و راه اندازی کمئ ها 2 عدد – اکسیس کنتزل 5 عدد ) با خواندگان از مورخ 97/07/15 لغایت 97/12/15 در اختیار خواندگان قرار میگیرد و مستاجرین از بدو امر به تعهدات قراردادی خود مبنی بر پرداخت اجازه بها عمل ننموده اند و پس از اقتضای مدت اجازه نیز از استرداد عین مستاجره استنکاف می نمایند لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد درخواست خواهان است .

دادگاه با مداقه و تعمق در جمیع اوراق و محتویات پونده ، مفاد دادخواست و خواسته خواهان ، اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی این دادگاه ، مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک مندرج در چرونده و اسناد و مدارک موجود با عنیات به این که مدت قرارداد به موجب مستند صفحه 4 پرونده از تاریخ 97/7/15 لغایت 97/12/15 می باشد و کیفیت پرداخت اجازه بها نیز در همان صفحه از قراردا مشخص شده که با توجه به زمان طرح دعوی زمان قرارداد(مدت اجاره ) منقضی شده و اصل عدم نیز ناظر بر عدم پرداخت اجاره بها می باشد و خواندگان نیز علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه این دادگاه حضور نیافته اند و دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت اجاره بها باشد را ارایه و ابراز ننموده اند لذا عدم پرداخت اجاره بها استصحاب می گردد و نظر به عدم پردخت اجار بها انتقال مالکیت که مشروط بر پرداخت اجاره بها بوده محقق نگردیده و مالکیت خواهان داده و مستندا به مواد 10-466-467-469-494 قانون مدنی و نیز مواد 198-515-519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد و تحویل اوال موضوع عین مستاجره موضوع قرارداد مورخ 97/7/15 به شرح فوق الذکر و نیز پرداخت 5/694 …. ريال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه رسمی وکلای دادگستری در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه ( واخواهی9 می باشد و نیز رای وصوف نسبت به خوانده دیگر … حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی است .

رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد
رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

 

ارتباط با بهترین وکیل مشهدوکیل خوب در مشهدوکیل دادگستری مشهد با شماره گیری 09152491040

 

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا