حوادث ناشی از کار | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل طلاق در مشهد

حوادث ناشی از کار | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل طلاق در مشهد

چه حوادثی «حوادث ناشی از کار» محسوب می‌شوند؟

حوادث ناشی از کار : ✅حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.

🔹اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود

◀️ نقل از ماده ۶۰قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۳/۴

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهدوکیل پایه یک در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 

 

 

 

 

 

 


دعوای خلع ید | ارتباط با بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد - وکیل پایه یک در مشهددعوای خلع ید – ارتباط با بهترین وکیل در مشهد 

✅هرگاه ملکی که اعم  از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

🔻همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.

🔻مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملک است.

🔻دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:

➖ مالکیت رسمی مالک

➖غیر منقول بودن مال مورد تصرف

➖احراز تصرف خوانده بر ملک

➖غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد.

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهدوکیل پایه یک در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰٫ اینستگرام دادپلاس

09152491040