برگشت شدن چک | برگشت خوردن چک | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

برگشت شدن چک | برگشت خوردن چک | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل پایه یک در مشهددر صورت برگشت شدن چک از حساب انفرادی، آیا حساب مشترک صاحب حساب با ثالث مسدود می شود؟ – توضیح وکیل پایه یک در مشهد

 

برگشت شدن چک : در صورت برگشت شدن چک از حساب مشترک، آیا بانک حق رجوع به حسابهای انفرادی صاحبین حساب را دارد؟

به زبان ساده در صورتی که چک شما برگشت بخورد، بر اساس ماده ۵ مکرر قانون چک جدید، بانک حق دارد کلیه حسابهای شما را به میزان مبلغ چک مسدود کند. حال اگر حسابهای انفرادی صاحب حساب موجودی نداشت، بانک می تواند حساب مشترک او با سایر افراد به میزان سهم او از این حساب را مسدود نماید. همچنین در صورت برگشت چک از حساب مشترک، موجودی حسابهای انفرادی صاحبان حساب و امضاکنندگان به میزان مبلغ چک مسدود می شود

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهدوکیل پایه یک در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 

 

 

 

 

 

 


اعسار از پرداخت مهریه | بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد |  وکیل طلاق توافقی در مشهدمهریه، حق حبس و اعسار از پرداخت مهریه – توضیح وکیل طلاق توافقی

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ : هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

البته هم اکنون به جهت نسخ ماده ” ۲ ” قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ مذکور، ماده ” ۳ ” قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به جای آن اعمال می شود.

یعنی در صورتی که زوجه تا میزان ۱۱۰ سکه از مهریه خود را درخواست و زوجه از پرداخت آن خودداری کند ، امکان حبس زوج وجود خواهد داشت.

البته در صورتی که زوج دادخواست اعسار بدهد و این دادخواست مورد پذیرش دادگاه واقع شود ، حبس زوج منتفی است و نسبت به #تقسیط مهریه اقدام صورت می گیرد.

در واقع طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اثبات عدم اعسار زوج به عهده ی مدعی (زوجه) است و اصل بر عدم استطاعت مالی زوج ” به هر میزان مهریه ” است و به همین دلیل حبس زوج ” در هر میزان مهریه (حتی کمتر از ۱۱۰ سکه) ” منتفی است مگر اینکه زوجه بتواند ملائت مالی زوج را در دادگاه اثبات کند.

نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که ، عدم حبس زوج بدلیل حمایت از شخص زوج نمی باشد بلکه حمایت از کانون خانواده هدف قانون گذار بوده است.

 

اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهدوکیل طلاق مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد = تماس با وکلای دادپلاس ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام

09152491040