وکیلوکیل دیه

انواع دیه- دیه صوت و گویایی – جراحات – جنین – دیه ی جنایت برمیت

انواع دیه – توضیح توسط وکیل دیه در مشهد – دیه صوت و گویایی – جراحات – جنین – دیه ی جنایت برمیت

انواع دیه:

دیه ی صوت وگویایی؛

ازبین بردن صوت به طور کامل ،به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند،دیه ی کامل دارد.

درجنایتی که موجب نقصان صوت شود،ارش تعیین می شود.

دیه ی سایر منافع ؛

جنایتی که به طور دایم موجب سلس وریزش ادار گردد ،دیه ی کامل دارد.
وجنایتی که موجب ریزش غیر دایمی گردد،موجب ارش است.
ازبین بردن قدرت انزال یاتولید مثل مرد،
ازبین قدرت بارداری زن ،
ازبین بردن لذت مقاربت زن یامرد،موجب ارش است.

دیه ی جراحات؛

دیه ی جراحت ازنوع متلاحمه که درسر وصورت ایجاد می شود،سه شتراست.

متلاحمه ،جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ،لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد.

سمحاق جراحتی است که ازگوشت بگذرد وبه پوست نازک روی استخوان برسد که دیه ی آن چهار شتراست.

مامومه جراحتی است که به کیسه ی مغز برسد .

موضحه ،جراحتی که از گوشت بگذرد وپوست نازک روی استخوان را کنارزده واستخوان را آشکار کند.

هاشمه ،عملی که استخوان رابشکند .هرچند جراحتی تولید نکرده باشد.

دامغه ،جراحتی است که کیسه ی مغز راپاره کند

دیه ی جرح وارده بریک دست که ازنوع حارصه است ،یک شتراست.

جرح ازنوع دامیه ،درسروصورت ،وهر عضوی که دیه ی معین دارد.

دیه ی جراحت ازنوع جائفه ،یک سوم دیه ی کامله است.

نصاب قسامه درجائفه دوقسم است.

دیه ی جنین ؛

دیه ی جنینی که گوشت واستخوان بندی آن تمام شده ،ولی روح درآن دمیده نشده است،یک دهم دیه ی کامل است.

جنینی که روح درآن دمیده شده است ،درصورت سقط ،اگر پسر باشد ،دیه ی کامل دارد ،
اگر دختر باشد ،نصف دیه ی کامل دارد،
اگرمشتبه باشد،سه چهارم دیه ی کامل دارد.

هرگاه دراثر کشتن مادر،جنین بمیرد ویاسقط،شود،دیه ی جنین درهرمرحله ای که باشد ،به دیه ی مادر افزوده می شود .واگردرمقابل مادر ،جانی قصاص شود،تاثیری دردیه ی جنین نخواهد داشت.

زن بارداری عمدا جنین هشت ماهه ی خودراسقط می کند مجازات او دیه ی کامل است.

اگرزنی از زنا ابستن شود ،نمی تواند جنین راسقط کند.

اگر دراثرجنایت ،چیزی اززن ساقط شودکه منشا انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد ،دیه وارش ندارد .

 دیه ی جنایت برمیت؛

دیه ی جنایت برمیت یک دهم دیه ی کامله است.

قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری درصورتی که باوصیت اوباشد ،دیه ندارد.

مقررات موضوعه اقدام های تامینی وتربیتی به صراحت نسخ شده است.

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل دیه در مشهدوکیل طلاق در مشهد – وکیل در مشهد– با مشاورین ما در تماس باشید.  09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا