اجرت‌المثل - بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد

اجرت-المثل بعد از مرگ همسر

💢اجرت‌المثل بعد از مرگ همسر

توضیح با بهترین وکیل در مشهد

✅در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.

🔹تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است.

🔹مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

🔹تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

🔹قانون در صورت فوت شوهر، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.»

 

سوال :آیا کسی میتواند در وصیت نامه وراث را از ارث محروم کند ؟

🔹مطابق قانون وصیت اشخاص محدود به ثلث اموال ایشان بوده و مازاد بر ثلث منوط به تنفیذ سایر ورثه می‌باشد و در قالب وصیت نمی‌توان سایر افراد را از ارث محروم نمود. در نهایت صرفا می‌توانید در زمان حیات خود اقدام به صلح اموال خود با لحاظ شرایط و تحت قیودی نمایید.

 

برای پاسخ به سوال شما عزیزان و همچنین برقراری ارتباط با وکیل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.

09152491040