سوء رفتار شوهر نسبت به زن | بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

سوء رفتار شوهر نسبت به زن | بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

سوء رفتار شوهر نسبت به زن | بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد
سوء رفتار شوهر نسبت به زن | بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

اثبات سوء رفتار شوهر نسبت به زن : آیا میدانید سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده ۱۱۰۳قانون مدنی است.؟

آزارهای جسمی و روحی به نحوی که

 عرفا

غیرقابل تحمل باشد از مصادیق

 سوءرفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.

(اثبات سوء رفتار شوهر نسبت به زن ) بند۲شروط ضمن‏العقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱» و «۳۱۸۲۳/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید که در دفترچه‏ های نکاحیه درج شود و کلیه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح می‏بایست آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن نمایند).

و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند.

زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‏باشد و ماده ۱۱۰۳قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند».

مسلم است که صمیمیت و سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک ‏کاری توسط آنها، سوء معاشرت محسوب می‏گردد.

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل طلاق در مشهد وکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

ارتباط با ما از طریق صفحه های مجازی دیگر

09152491040