DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

آیا قاتل از شاکی رضایت بگیرد آزاد می شود ؟ توضیح بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد – وکیل دیه در مشهد – شماره بهترین وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است .
اما گاهی اتفاق می افتاد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می یابد .
در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است . زیرا بر اساس قانون ایت فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد .

در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم لیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و میگوید :

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شکی نداشته یا شکای داشته ولی ار قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب خلال در نظم و صاینت و انیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به جبس از سه تا ده سال محکوم میکند .

تبصره : در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود .

نکته:

هر رفتار یا عملی که از نظر اخلاق ، مذهب رایج ، زشت و زننده شود عملی که فرهنگ اجتماعی را نادیده گرفته و عموم جامعه به شدت از ن دوری کند و یا از دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند و موجب جریحه دار کردن عفت عمومی گردد مرتکب ان به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میگردد.