بهمن ۲۴, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای تخریب

شاکی : آقای م.د متهم : آقای م.ک موضوع : تخریب ، توهین : تهدید در خصوص اتهام آقای م. […]
دی ۱۱, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای نگهداری و مالکیت مواد مخدر

متهم : آقای محمد . ک اتهام : نگهداری و مالکیت مواد مخدر ( هروئین ) ، در معرض فروش […]
دی ۱۱, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای حمل و نگهداری فشنگ

متهمین : آقایان ۱ – غلام . گ ، ۲ – مجید . ر ، ۳ – سعید . ک […]
دی ۱۱, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای توهین،قذف

شاکی : خانم ز.ب با وکالت آقای *** متهم : آقای س.ص اتهام :توهین به اشخاص عادی ، قذف با […]
دی ۴, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای – دخالت غیر مجاز در امور پزشکی

رای دادگاه در خصوص اتهام آقای … ، مبنی بر دخالت غیر مجاز در امور پزشکی از طریق نسخه نویسی […]
دی ۴, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای دادگاه در خصوص تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران توسط پزشک

رای دادگاه در خصوص تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران در خصوص اتهام خانم … فرزند … اهل و ساکن […]
دی ۴, ۱۳۹۷

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی – رای دادگاه در آن خصوص

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می دارد :” هرگاه طبیب،تصدیق نامه بر خلاف […]
دی ۳, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای دادگاه در مورد افشای اسرار پزشکی

رای دادگاه در مورد افشای اسرار پزشکی در خصوص اتهام آقای … فرزند …. ، اهل و ساکن تهران،آزادا معرفی […]
دی ۳, ۱۳۹۷
رای-رای بدوی-رای دادگاه- وکیل خوب در مشهد-وکیل طلاق در مشهد-وکیل دیه در مشهد-بهترین وکیل در مشهد-وکیل چک در مشهد-وکیل پایه یک دادگستری در مشهد-وکیل پایه یک مشهد

رای دادگاه در خصوص سقط جنین

رای دادگاه  سقط جنین در خصوص اتهام آقای … فرزند … اهل و ساکن تهران،آزاد با معرفی کفیل،مبنی بر سقط جنین؛. […]