آذر ۲۰, ۱۳۹۷

رای تصادف و صدمه غیر عمدی

نوع اتهام : بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی شاکی : آقای ه.ق متهم :آقای ک.ب […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای نشر اکاذیب

شاکی : آقا ر.ف متهم : ک.ی ، س.ی موضوع : نشر اکاذیب در خصوص اتهام ۱-ک.ی ۲-س.ی با وکالت […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای شرب خمر

در خصوص اتهام آقای ت.ر .؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۷
رای

رای حمل مشروبات الکلی

متهم : الف . ک موضوع : حمل و نگهداری مشروبات الکلی در خصوص اتهام الف.الک مبنی بر تولید و […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای ممانعت از حق ایجاد مزاحمت ملکی

شاکی : خانم خ.ج متهم : آقای م.ن اتهام : ممانعت از حق ، ایجاد مزاحمت ملکی در خصوص شکایت […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
رای

رای مزاحمت

خواهان :آقا /خانم ک.ت خوانده : آقا/خانم د.ی خواسته : مزاحمت در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ک.ت به […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
رای

رای فروش مال غیر

شاکی : آقای ب.ج متهم :آقای م.ب اتهام : فروش مال غیر در خصوص اتهام آقای م.ب دایر بر فروش […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۷
رای

رای ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه در خصوص اتهام آقای … فرزند …،با سواد،متاهل ف شغل آزاد،اهل و ساکن مشهد،بدون سابقه محکومیت کیفری و […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۷
رای

رای مطالبه اجرت المثل اموال

رای دادگاه شماره … شماره بایگانی … در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان هرمزگان با […]