رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

رای بدوی و تجدید نظر خیانت در امانت | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد

نمونه رای کلاهبرداری – انتقال مال غیر از طریق نا مشروع- | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق مشهد | وکیل درمشهد

رای دادگاه

 موضوع : کلاهبرداری – انتقال مال غیر از طریق نا مشروع

نمونه رای دادگاه درمورد کلاهبرداری  : در خصوص اتهام آقای *** فرزند رمضان متولد ۱۲۵۳ ازاد به قید کفالت فاقد سابقه کیفری دایر به انتقال مال غیر به خود نبستب به پلاک خودرو تاکسی مدل روآ به شماره پلاک ۵۵ ت۱۲۲ ایران ۱۲ شکایت خانم *** با وکلات خانم*** وکیل شاکی اظهار داشته است

متهم که به موجب مبایعه نامه … در پرونده خودرو موصوف به شاکی فوق واگذار و فروخته است که با توجه به عدم تحویل خودرو و تنظیم سند توسط متهم علی رغم حکم محکومیت شورای حل اختلاف مبنی بر تحویل مبیف توسط متهم و الزاک تنظیم سند شرکت تعاونی تاکسیرانی به شاکی که شرکت مذکور سند را به نام متهم تنظیم نموده است

و متهم بازداشتن سند رسمی مالکیت خودرو اقدام به تعوبض پلاک به نام خود پلاک دریافت می نماید از آنجایی که سند خودرو به نام متهم بوده که توانسته پلاک خودرو به نام خود دریافت نماید هر چند که طبق دادنامه شرکت مذکور محکوم به تنظیم سند به نام متهم شده است لیکن صرف گرفتن پلاک خودرو به نام خود دلیل بر اثبات مالکیت و انتقال مال غیر به خود نمیگردد فلذا با توجه به مذراتب مذکور تحقق بزه محرز نبوده و مستندا به اصل کلی برائت و اصل ۳۷ قانون ساسی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر و اعلام می شود این رای حضوری و ظرف بین روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد

 

برای اطلاعات بیشتر و نمونه رای دادگاه ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهدوکیل خوب در مشهدوکیل طلاق در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ تماس بگیرید . برای ارتباط با ما از طریق اینستاگرام کلیک کنید.

 

 


  • مطالب مرتبط :
  1. رای وحدت رویه شماره ۷۶۱
  2. رای توهین و تهدید

09152491040