ممنوع الخروج کردن اشخاص - بهترین وکیل در مشهد

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کرن اشخاص در قوانین چیست؟

ممنوع الخروج کردن اشخاص:

۱-ماده ۲۰۲ قانون مالیتهای مستقیم
۲-مواد ۲۴۷ و ۵۰۹ قانون ایین دادرسی کیفری
۳-ماده ۱۷ قانون گذرنامه
۴-بخشنامه شماره ۲۲۲ اداره ثبت اسناد و املاک
۵-ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۷
۶-ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب
درچه مواردی مودیان بدهکار مالیاتی میتوانند از رفع یک بار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟
رئیس کل سازمان امور مالیاتی میتواند با توجه به اختیار از ماده ۲۰۲ ق.م.م در موارد زیر اجاره یکبار خروج از کشور را برای مودیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند.
۱-تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات
۲-انجام امور درمانی
۳-پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی
۴-سایر موارد به تشخیص سازمان امور مالیاتی

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل در مشهد با ما در تماس باشید.

09152491040