آراکیفری

رای مطالبه اجرت المثل اموال

رای مطالبه اجرت المثل اموال

رای دادگاه
شماره …
شماره بایگانی …
در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان هرمزگان با نمایندگی آقای ؟ به طرفیت آقای ؟ به خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات احداثی و اجرت المثل ایام تصرف به شرح متن دادخواست تقدیمی و ضمائم نظر به عدم دفاعیات موجه از سوی خوانده و توجها به حضور نماینده حقوقی خواهان و تقاضای رسیدگی به خواسته فوق و بدوا تقاضای رسیدگی به موضوع خلع ید، دادگاه با توجه به ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به محتویات پرونده از جمله رونوشت مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت و اخذ نظریه کارشناسی خواسته خواهان را مطابق با قانون دانسته و مستندا به رای وحدت رویه 671-1/10/83 و مواد 307 و 308 و 311 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع ید و قلع و قمع از پلاک 1 فرعی از 16 اصلی بخش یک ثبتی بندر عباس و در خصوص پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و با توجه به نظریه کارشناس شماره 1502 جمعا به مبلغ 79400000 ريال از تاریخ 1/11/74 لغایت زمان کارشناسی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان هرمزگان می باشد.

ارتباط با وکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا