آراحقوقیوکیل طلاقوکیل طلاق توافقی درمشهدوکیل طلاق در مشهد

رای دادگاه مطالبه وجه سفته

رای دادگاه مطالبه وجه سفته | بهترین وکیل در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد | وکیل طلاق مشهد

رای دادگاه مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته – مطالبه خسارت تاخیر تادیه – مطالبه خسارت دادرسی

رای دادگاه مطالبه وجه سفته : خواسته دعوی اقای … با وکالت … و … به طرفیت اقایان …. و … به شرح مفاد دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم دایر بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ … ريال بابت یک فقره سفته به شماره … و مطالبه خسارت تادیه از تاریخ سر رسید لغایت یوم الاداء و مطالبه خسارات دادرسی می باشد و وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و وقت مقرر رسیدگی در تویح خواسته اظهار داشته خوانده ردیف اول بابت اجاره بها به موکل اقدام به صدور یک فقطه سفته مستند دعوی به شماره … به مبلغ … ريال نموده که توسط خواندگان ردیف دوم و سوم در ظهر سفته ضمانت پرداخت ان را به نحو تضامی پذیرفته اند لذا با توجه به عدم پرداخت مبلغ سفته خواهان صدور حکم به شرح خواسته می باشد دادگاه با توجه به جامع اوراق پرونده و نظر به این که وکلای خواهان در جهت اثبات خواسته اصل و تصویر سفته شماره …. به مبلغ …. ريال را تقدیم دادگاه نموده اند و حسب سفته صادره مذکور خوانده ردیف اول نسبت به صدور آن با ضمانت پرداخت خواندگان ردیف دوم و سوم اقدام نموده است و با توجه به این که متعهد و ضامنین وی در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت وجه سفته صادره اقدام ننموده اند و وجود اصل سفته مذکور در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه به خواندگان نسبت به ایشان داشته است و نظر به این که خواندگان دفاعی در رد خواسته خواهان تقدیم دادگاه ننموده اند

لذا دادگاه خواسته مواد 307 و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ …. ريال بابت صدور سفته شماره … به عنوان اصل خواسته و از باب تسبیب و مبلغ .. ريال به عنوان هزینه دادرسی و علاوه بر آن حق الوکاله وکیل مرحله بدوی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید  ضمن این که دایره اجرا نسبت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی و از تاریخ سر رسید لغایت یوم الاداء اقدام و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت خواهد نمود . رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری می باشد و در مهلت 20 روز ار تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی می باشد و در مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و با انقضاء مهلت واخواهی در مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

 

مطالب مرتبط :

رای دادگاه استرداد و تحویل عین مستاجره
رای دادگاه صدور دستور موقت بر توقیف عین مستاجره

 

ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل طلاق در مشهدوکیل طلاق توافقی در مشهد با شماره گیری 09152491040

ارتباط با ما از طریق ایسنتاگرام

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا