مقالات حقوقی Law

راه های باطل کردن وکالت

به چه روش هایی میتوان وکالت را باطل کرد؟

گاهی اوقات بنا به دلایلی ممکن است بخواهید وکالتی را که به یک وکیل داده اید را باطل کنید و نمیدانید که چه راه هایی برای باطل کردن وکالت وجود دارد.در ادامه با ما همراه باشید تا شما را به بهترین نحوه راهنمایی کنیم.اگر در این زمینه نیاز به مشاوره دارید میتوانید با بهترین وکیل در مشهد در تماس باشید.

وکالت را میتوان با 7روشی که در ادامه توضیح میدهیم باطل کرد

باطل کردن وکالت از طرف موکل

موکل در برهم زدن وکالت وکیل خود آزاد است یعنی اینکه بدون هیچ دلیلی میتواند وکیل خود را عزل کند. عزل وکیل از طرف موکل میتواند ضمنی باشد به اینصورت که هرگاه موکل عملی را که بر عهده وکیل است خود انجام دهد و یا وکیل دیگری را برای انجام روال پرونده خود انتخاب کند اقدام او به معنی عزل وکیل است

در این مورد که موکل میتواند وکیل خود را آزاده بدون دلیل عزل کند راه حلی برای وکلا وجود دارد تا این مشکل از طرف موکل پیش نیاید.به اینصورت کند زمانی که موکل برای عقد قرارداد به وکیل مراجعه میکند در یکی از بند های قرارداد باید به این نکته اشاره شود که موکل حق عزل وکیل را به صورت آزادانه نخواهد داشت

روش های تنظیم قرارداد برای جلوگیری از باطل کردن وکالت به صورت آزادانه

1- موردی که وکالت ضمن عقد لازمی (عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر در موارد معینه) شرط شود:
شرط وکالت ضمن عقد لازم ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یا شرط فعل که در هر یک احکام اسقاط حق عزل موکل متفاوت است.

شرط نتیجه:

هرگاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی درآید: در اینصورت نه موکل می تواند وکیل را عزل کند، نه وکیل حق دارد استعفاء دهد.
مثال: مانند اینکه در نکاح (که عقدی لازم است) شرط شود که شوهر در اداره املاک زن، وکیل او باشد.
اما اگر وکالت که به صورت شرط در عقد لازم نکاح آمده است به سود یکی از وکیل یا موکل باشد، در این صورت کسی که شرط علیه او می باشد ، پایبند بدان می شود ولی آنکه شرط را به شود خود تحصیل کرده است، همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر هم زند.
مثال: اگر در مثال یاد شده در بالا، اداره اموال زن رایگان باشد و هیچ گونه سودی برای مرد (وکیل) تصور نشود، در این حالت، شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است. پس می تواند از این امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند.

شرط فعل:

در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی شرط شود (شرط فعل) آنچه بیگمان الزام آور است وفای به شرط یعنی وکالت به غیر است. بنابراین اگر قرینه خاصی بر قصد مشترک نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد، وکیل می تواند استعفاء دهد و موکل نیز حق دارد او را عزل کند.
مثال: اگر در ضمن عقد نکاح که عقدی لازم است موکل تعهد کند و ملزم شود شخصی را وکیل خود قرار بدهد، در واقع فقط نوعی الزام برای وکالت به غیر برای خود ایجاد کرده ولی تعهدی بر عدم عزل وکیل بر او بار نمی شود و او همچنان می تواند از حق عزل خود استفاده نماید.

2- حالتی که عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود:

این شرط نیز به دو صورت قابل تصور است:

شرط نتیجه:منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. و همین که مخاطب عقد و شرط ضمن آن را قبول کرد علاوه بر اینکه عقد محقق می شود، اثر عمل حقوقی که شرط شده نیز محقق می شود.

ضمن عقد لازم، حق عزل وکیل از موکل سلب شود. در این صورت بنا بر حاکمیت اراده طرفین و لزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل از او ساقط می شود.
مثال: ضمن عقد بیع که عقدی لازم است شرط شود که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد.

شرط فعل: شرطی است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
که به صورت تعهد واقع می شود به این ترتیب که ضمن یک عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند. (شرط فعل است که به صورت تعهد آمده است). در این حالت حق عزل از بین نمی رود و هر گاه بر خلاف شرط (تعهد بر عدم استفاده از حق عزل) آن را به کار برد، عزل نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می سازد اما موکل ناچار است خسارت ناشی از این پیمان شکنی و عدم رعایت تعهد خویش را جبران کند. ولی کسی که شرط عدم عزل به سود او شده است، می تواند عقد لازم را فسخ کند.
مثال: کسی به دیگری وکالت می دهد که زمین متعلق به او را پس از افراز، به خود بفروشد. سپس ضمن عقد اجاره یاصلحی (عقد لازم) که بین آن دو بسته می شود، موکل تعهد می کند که وکیل را از وکالت فروش عزل نکند . در این فرض اگر موکل وکیل را عزل کند ، نیابت او در فروش خانه از بین می رود ولی وکیل هم حق پیدا می کند اجاره یا صلحی را که شرط عدم عزل در آن آمده است، فسخ کند.

خواندن این مقاله شاید برای شما جالب باشه : گرفتن حکم تخلیه

3- موردی که وکالت ضمن عقد جایزی شرط شود:

جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری، مانند ودیعه شرط شود.
با شرط کردن وکالت ضمن عقد جایز مثل ودیعه، طرفین وجود رابطه نمایندگی و وکالت را تابع عقد جایز قرار داده اند. در نتیجه تا زمانی که عقد هست، شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط ( وکالت ) است باید در آغاز و به عنوان مقدمه، عقد جایز (ودیعه) را بر هم زند و نمی تواند آن عقد جایز را نگاه دارد و وکالت را که به صورت شرط ضمن عقد جایز آمده است را فسخ کند.
به عبارت دیگر آوردن وکالت ضمن عقد جایز نشانه آن است که دو طرف نخواسته اند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند و فقط مایل اند وکالت را تابع آن سازند.

4- حالتی که عدم عزل در عقد جایزی، و از جمله خود وکالت، شرط شده است:
اگر موکل حق عزل خود را ضمن وکالت ساقط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد، لزوم احترام به خواست آنان و وفای به شرط ایجاب می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازمی درآید که به صورت یکجانبه از سوی وکیل یا موکل قابل فسخ نباشد.

باطل شدن وکالت با استعفای وکیل:

وکیل نیز مانند موکل این امکان را دارد که هر زمان که بخواهد از وکالت استعفا دهد و هیچ مسولیتی در اقبال پرونده نخواهد داشت. ولی اگر استعفای وکیل نیز نامتعارف باشد و برمنای سواستفاده از حق استفا باشد برای او ضمان اور است.

فوت و یا جنون هر یک از طرفین ( وکیل و موکل )

وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است؛ شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد به هم می خورد.
جنون را نیز باید در حکم موت قرار داد ، زیرا باعث از بین رفتن شخصیت دیوانه می شود.

از بین رفتن متعلق وکالت:

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی وکالت باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود.
دلایل از بین رفتن متعلق وکالت :

1- از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث: مانند اینکه کالای مورد وکالت بسوزد یا موسسه ای که وکیل آن را اداره می کند منحل شود.

2- از بین بردن موضوع وکالت به وسیله موکل: مانند اینکه خانه مورد فروش را ببخشد یا وصیت کند یا کالایی را که برای آن وکالت داده است، خود مصرف کند.
ورشکستگی موکل در جایی که مداخله در امور مالی در تادیه دیون موثر باشد:
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کن .

 پایان تاریخ وکالت

چنانچه مقید به مهلت باشد:
به این معنی که اگر مالکی برای فروش ملک خود به مدت سه ماه به دیگری وکالت دهد، تعیین مدت حق عزل را ساقط نمی کند ولی باعث می شود که پس از سه ماه نمایندگی وکیل، بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری از جانب موکل (عزل) باشد، خود به خود از بین برود.

انحلال شرکت طرف قرارداد در وکالت

اگر شرکتی که وکیل آن را اداره می کند منحل شود. دیگر سمت نمایندگی مفهوم خود را از دست خواهد داد.

 ابطال پروانه وکالت و سلب صلاحیت از وکیل دادگستری:

در اینصورت وکالت اصولا منفسخ می شود.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا