اخباراخبار و مقالات وکیل دادگستری در مشهدمقالات بهترین وکیلوکیل

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی – ارتباط با بهترین وکیل در مشهد – گروه وکلای دادگستری دادپلاس 09152491040

شرایط احراز دعاوی تصرف

دادگاه در رسيدگی به دعواي تصرف عدوانی حق ورود به اصل مالكيت را ندارد. بلكه بايد فقط 3 چيز را احراز نمايد تا حكم به نفع خواهان و رفع تصرف خوانده بدهد. اين سه شرط عبارتند
از:
سبق تصرفات خواهان
لحوق تصرفات خوانده
عدوانی بودن تصرف

¹)سبق تصرفات خواهان:
خواهان بايد ثابت كند كه قبال از اين كه خوانده بر متصرفات وي دست پيدا كند، وي مال غير منقول را در تصرف خويش داشته است.

ويژگی هاي تصرفات خواهان:
(تصرف خواهان بايد مستمر، مستقر، علنی، غيرمبهم و كامل باشد.كمتر از يك سال نباشد(ماده 1 ق. سابق آ.د.م)تصرف كامل باشد يعنی بايد نسبت به كل ملك باشد. به عبارتی تصرفات جزئی مالك عمل نيست.)

²)لحوق تصرفات خوانده: خواهان بايد ثابت كند كه تصرفات خوانده بر تصرف او لاحق شده است. يعنی ابتدا خواهان متصرف بوده بعد خوانده با اقدامات فيزيكی خود، خواهان را كنار زده و خود متصرف شده است.

ویژگی هاي تصرفات خوانده:
(تصرف خوانده كه به صورت استيلاي مادي صورت میپذيرد.در حقيقت، بايد به نحوي باشد كه به وسيله آن شخص فاعل ياهمان خوانده قصد ابراز نوعی ادعا نسبت به اصل حق را داشته باشد. بنابراين اگر استيلاي خوانده به صورت گذرا و بدون نيت تصرف و ابراز ادعا انجام شود تصرف محسوب نمیشود. در مطلق تصرف حتماً نيازي نيست شخص در آنجا تصرف و سكونت نمايد. تصرف زمانی محقق میشود كه شخص قصد و نيت تصرف داشته باشد. مقدار تصرف خوانده نبايد بيشتر از يكسال باشد چون در اين صورت ،تصرف شخص مشروع میشود. به عبارتی قانون گذار بعد از يكسال خوانده را متصرف محترم ملك می داند.)

³)عدوانی بودن تصرفات:
تصرفی از نظر قانون گذارمحترم است كه مشروع و غير عدوانی باشد. بنابراين اگر متصرف ملك آن را به صورت عدوانی و نامشروع تصرف كرده باشد، تصرفش از نظر قانون،مشروع و محترم نيست و به درخواست متصرف بايستی دادگاه حكم بر خلع يد ملك مزبور دهد. پس اگر متصرف ملك مزبور را حتی به قهر غلبه و با توسل به زور ولی به موجب قانون و حكم دادگاه در اختيار بگيرد، تصرفش عدوانی و نامشروع نيست.

نکته:
دردعوای تصرف عدوانی ٬ دادگاه مانند سایر دعاوی تصرف٬ وارد دلایل مالکیت نمی شود وتنها به این امر رسیدگی می کند که خواهانذقبلا متصرف بوده وخوانده ملک را از تصرف او خارج کرده واین تصرف عدوانی بوده است؛ درصورت احراز این امور خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.
منبع (د.شمس)

نکته:
ویژگی بارز دعواي تصرف عدوانی آن است كه مرجع رسيدگی كننده صرفاً به سبق تصرفات مدعی و لحوق تصرفات مدعی عليه توجه دارد و مالكيت طرفين دعوا تأثيري در قضيه ندارد و نتيجه دعوا نيز اعاده وضع به حال سابق است زيرا نظم جامعه اقتضاء می كند تصرفات هر كسی مورد احترام قرار گيرد . هرچند مبناي اين تصرفات مشروع نباشد و هر كس نسبت به تصرفات ديگري ادعايی دارد بايد از طريق مراجع قضايی اقدام كند و هر كسی نبايد قاضی خويش باشد. بايد دقت نمود كه دعاوي تصرف مخصوص اموال غيرمنقول بوده و در اموال منقول نمی تواند مصداق داشته باشد.

دعوای تصرف عدوانی فقط در اموال (غیرمنقول)دیده می شود.

دردعوای تصرف عدوانی ابراز سندمالکیت فقط دلیل برسبق تصرف است.

برای طرح دعوای خلع ید ازمال غیرمنقول ارایه سند مالکیت رسمی الزامی است.

شخصی که راجع به ملکی دعوای مالکیت اقامه کرده نمی تواند نسبت به همان ملک علیه خوانده دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.

نکته:
دردعوای تصرف عدوانی ثالث چنان چه خود راذی نفع بداند درهرمرحله می تواند واردشود.

دعوای تصرف عدوانی علیه مالک ملک مورد تصرف مسموع ومحکومیت مالک درآن ممکن است.

دردعوای تصرف عدوانی که مردم اقامه می کنند مالی که ادعای تصرف عدوانی برآن شده باید غیرمنقول بوده وقابلیت تملک خصوصی داشته باشد.

 

ارتباط با وکیل پایه یک در مشهدوکیل در مشهدبهترین وکیل در مشهدوکیل طلاق در مشهد با ارتباط با مشاورین دادپلاس 09152491040

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا