آیا زن میتواند از بخشش مهریه خود رجوع کند ؟| بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

آیا زن میتواند از بخشش مهریه خود رجوع کند ؟| بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟| بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد | وکیل طلاق در مشهد | وکیل طلاق توافقی در مشهد

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟ – ارتباط با وکیل طلاق توافقی مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟ : به موجب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد که به محض اینکه عقد نکاح واقع و رابطه زوجیت برقرار شد زن مالک تمام مهر می گردد و حق مطالبه از زوج را دارد.

این حق تا زمانی که مهریه به زن پرداخت نشده باشد ویا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر نگردد به عنوان دین بر ذمه شوهر باقی است مگر آن که زوجه مهریه را به شوهرش ببخشد.

حالا اگر در ازدواج دائم مهر ذکر نشده باشد،طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند حال اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر وقبل از نزدیکی فوت کند،زن مستحق هیچ گونه مهری نیست واین قانون فقط در مورد مرگ یکی از زوجین است ودر فرض طلاق زن مستحق مهر المتعه است.

همچنین در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده ونزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.فرض سوم که زن حق مهر ندارد حالتی است که عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود.اگر علت فسخ تدلیس زن (فریب دادن مرد از سوی زن)باشد زن چه قبل وچه بعد از نزدیکی حقی بر مهر ندارد زیرا به تقلب حقی بدست نخواهد آمد


ممانعت از تحصیل فرزند | بهترین وکیل در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد | وکیل دادگستری در مشهد | وکیل پایه یک در مشهد

آیا ممانعت از تحصیل فرزند جرم است – ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

طبق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم می‌شود.

بنابراین والدین یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان «مکلف» هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان در مدارس اقدام کنند.

البته کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.

ارتباط با وکیل پایه یک مشهد از طریق اینستاگرام

09152491040