مشاوره با وکیلمقاله

تخلفات قضات

تخلفات قضات

برابر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 تخلفات قضات در 4 ماده(ماده 14 تا 17)قانون مذکور در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد:

ارتکاب هر یک از تخلفات زیر مجازات انتظامی از درجه یک تا چهار را برای قاضی در پی دارد:

1-درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورت جلسات،اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک یا ناپسند.

2-عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن.

3-عدم حضور  در دادگاه  جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه.

4-عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات،مطابق قوانین مربوط.

6-بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک جلسات هیات ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست،بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی.

7-غیبت غیر موجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه.

8- اهمال در انجام وظایف محوله.

9-اعلام نظر  قاضی پیش از صدور رای.

ارتکاب هر یک از تخلفات زیرمجازات انتظامی از درجه چهار تا هفت را برای قاضی در پی خواهد داشت:

1-صدور رای غیر مستند وغیر مستدل

2-غیبت غیر موجه از شش روز تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیر موجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کم تر از سی روز.

3-دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه.

4-تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن.

5-رفتار خارج از نزاکت در حین انجام وظیفه یا به مناسبات آن.

6-تاخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن.

7-عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی.

8-خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری،ضابطان،وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی دادگستری،مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط،در موارد الزام قانون

ارتکاب هر یک تخلفات زیر مجازات انتظامی از درجه شش تا ده را برای قاضی در بر دارد:

1-سوءاستفاده از اعمال دولتی،عمومی و توفیقی

2-خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

3-خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.

4-خودداری غیر موجه از عزمیت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز

5-استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

ارتکاب هر یک از تخلفات زیر مجازات انتظامی از درجه هشت تا سیزده را برای قاضی در پی دارد:

1-گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یک دیگر.

2-اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری،یا مترجمی رسمی،تصدی دفتر ازدواج،طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت.(احتمالا منظور قانون گذار ماده 2 قانون تجارت بوده که به اشتباه ماده 1 درج گردیده است.)

3-خارج کردن مستندات و لوایح از پرونده.

4-خروج از بی ظرفی در هنگام انجام وظایف قضایی.

5-پذیرفتن هر گونه هدیه یه خدمت یا اعتبار غیر متعارف به اعتبار جایگاه قضایی.

6-رفتار خلاف شان(رفتار خلاف شان قضایی عبارت است از انجام هر گونه عملی که در قانون،جرم عمدی شناخته میشود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.)

 

مجازات های انتظامی قضات:

در صورتی که قضات در انجام وظایف خود مرتکب تخلفات مذکور شوند مجازات آن ها با در نظر گرفتن اهمیت و شرایط ارتکاب برابر موارد زیر اعمال میگردد:

1-توبیخ کتبی بدون درج  در سابقه خدمتی.

2-توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی.

3-کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه.

4-کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال.

5-کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال.

6-تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا رتبه کارمندی.

7-انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه.

8-انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

9-تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا کارمندی.

10-خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه.

11-تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی.

12-انفصال دائم از خدمت قضایی.

13-انفاصل دائم از خدمات دولتی.

 

برای دریافت مشاوره با وکیل به صورت حضوری از طریق صفحه مربوطه میتولنید اقدام به رزرو وقت کنید.

برای مشاوره با وکیل با شماره زیر تماس بگیرید.

09152491040

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا