بدهکار در چه صورتی زندان و حبس می شود؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهد

بدهکار در چه صورتی زندان و حبس می شود؟ | بهترین وکیل در مشهد | وکیل در مشهد | وکیل خوب در مشهدبدهکار در چه صورتی زندانی می شود؟  ارتباط با بهترین وکیل در مشهدوکیل در مشهد

بدهکار در چه صورتی زندانی می شود؟ : اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نگردد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس می شود.شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

کسی که به دیگری بدهی دارد و طلبکار از او شکایت کرده، در چه صورتی زندانی می شود؟ پرسش مخاطب این است: سلام، من مبلغی به کسی بدهکار بودم که پس از شکایت او، حکم علیه بنده صادر شد. آیا اگر نتوانم مبلغی را که دادگاه در حکم تعیین کرده، بپردازم، به زندان می افتم؟شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر پرداخت طلب شاکی که دادگاه مبلغ آن را تعیین کرده، ممکن نگردد، فرد بدهکار به تقاضای شاکی تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت شاکی حبس می شود. چنانچه بدهکار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.(بدهکار در چه صورتی زندانی می شود؟ )شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 

شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

 

 

 


سد معبر و بستن پیاده رو ها توسط کسبه | وکیل طلاق در مشهد | وکیل دیه در مشهد | وکیل مشهدسد معبر و بستن پیاده رو ها توسط کسبه: – توضیح وکیل دیه در مشهد – ارتباط با وکیل طلاق در مشهد با شماره گیری ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است‌.شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.شماره وکیل در مشهد ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری.

 

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. گروه وکلای دادگستری دادپلاس

اطلاعات بیشتر از طریق صفحه های مجازی ما – اتصال به تلگرام کلیک کنید.

09152491040