قرارداد های ناشی از توکیل - بهترین وکیل در مشهد - وکیل در مشهد

قرارداد های ناشی از توکیل

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است میتواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر ؟
(مطالبه مهریه قابل رجوع است یا خیر – وکیل طلاق در مشهد)

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه ، ما فی الذمه زوج را ابراء میکند . به این بیان که میگوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت ؛ این بیان باهث می شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود .
حالت دوم زمنی است که زوجه در قبال طلاق ؛ مهریه خود را به شوهر بذل میکند .

بذل مهر در طلاق های خلع و مبارات انجام م شود به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر ، از او میخواهد که طلاقش دهد . اگر زن درایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند . طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد.
حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه میکند . به این بیان که میگوید من مهر خود را به تو بخشیدم در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه ، تکلی شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمیرود ؛ چرا که زن میتواند تحت هر شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

مجازات جلوگیری از ملاقات طفل

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند ف امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد .
مدت وزمان ملاقات طفل را دادگاه مشخص می کند و هر یک از والدین که حضانت فرزند را بر عهده دارند ملزم به رعایت ان می باشند .

 

ارتباط با مشاورین طلاق ما و وکیل طلاق در مشهد = ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰

09152491040