DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی - بهترین وکیل در مشهد - وکیل دیه در مشهد - وکیل طلاق در مشهد

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی

چنانچه زوجه دارای جهیزیه باشد زوجن مکلف به توافق بر استرداد جهیزیه در طلاق توافقی به زوجه و یا عدم استرداد آن هستند و طبق توافقاتی زمانی از طرف زوجین مشخص می شود که این زمان بعد از اجرای صیغه طلاق می باشد که زوجه به محل زندگی مشترک مراجعه نمایند و جهیزیه به هر مکان که بخواهد انتقال بدهد

بنابراین زوجین درمورد استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مثل سایر موارد دیگر با هم توافق میکنند اما اگر بر سر جهیزیه توافقی نکردد ، زن میتواند پس از طلاق با استناد به سیاهه برای استرداد جهاز خود اقدام کند.

منظور از سیاهه ، اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه به خانه شوهر می آورد ، تحت عنوان جهیزیه شناخته می شود . اصولا زن نیز مانند مرد میتواند در اموال خود هر تصرفی انجام دهد و در واقع در مسایل مالی خود ستقلال تام دارد . در خصوص دعوای استرداد جهیزیه ، زوجه میتواند جزییات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه ای یادداشت کند .

سایهه جهیزیه تهیه شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می دهد ، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود ، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد . در سیاهه اموال زوجه ذکر می شود که به عنان مثال یخچال ، و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است .

برای تعیین دادگاه صالح نیز باید گفت اگر جهیزیه مذکور زیر ۲۰ میلیون تومان باشد دادخواست باید به شورای حل اختلاف ارائه گردد . در غیر این صورت دادخواست در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد . اما معمولا در بحث بازگرداندن و استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مثل سایر موارد دیگر زوجین باید با هم توافق کرده و توافق خد را در توافقنامه ذکر کنند.

 

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل طلاق در مشهد و وکیل در مشهد با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید.